Karanténa zpráv

Zprávy a její části jako jsou přílohy produkt přesunuje do karantény zpráv, místo tradiční karantény příloh. Na jednom místě tak máte přístup ke spamu, infikovaným přílohám i phishingovým zprávám. Do karantény mohou být zprávy přesunuty z mnoha důvodů, v závislosti na tom, která součást produktu zprávu vyhodnocovala (antivirová ochrana, antispamová ochrana nebo pravidla).

Filtrování pomocí ikon

Pro rychlé filtrování zpráv, příloh a zpráv s přílohami můžete využít ikonky.

Rozsah času

Definujte rozsah (datum od až po datum do) pro vylistování zpráv jen za dané časové období.

Rychlé hledání

Zadejte řetězec, který chcete vyhledat (prohledávány jsou všechny sloupce).

Důvod

Pomocí tohoto filtru si můžete najít zprávy přidané do karantény na základě konkrétního důvodu (spam, malware, aplikováno pravidlo nebo phishing).


DŮLEŽITÉ:

Správce karantény neaktualizuje data automaticky. Pro zobrazení nových zpráv klikněte na tlačítko aktualizovat icon_refresh .

mail_quarantine

Doručit

Pomocí této možnosti doručíte prostřednictvím Replay directory zprávu původním příjemcům. Akci potvrdíte a zprávu z karantény odstraníte kliknutím na tlačítko Ano. Pokud se objekt příloha zprávy v tzv. mail-disabled veřejné složce, tlačítko pro doručení nebude dostupné.


Poznámka:

Při doručení zprávy z karantény, ESET Mail Security ignoruje MIME hlavičku To:, protože je snadné ji podvrhnout. Místo tohoto se použije informace o příjemci z příkazu RCPT TO: SMTP spojení. Tím je zajištěno doručení zprávy správnému příjemci.

Odstranit

Pomocí této možnosti odstraníte objekt z karantény. Po potvrzení této akce kliknutím na tlačítko Ano se již nebude zpráva k dialogovém okně zobrazovat, ale stále se nachází v úložišti. K jejímu fyzickému odstranění ze souborového systému dojde později zcela automaticky (ve výchozím nastavení po 3 dnech).

Detaily zprávy v karanténě

Toto dialogové okno zobrazíte dvojklikem na zprávu nebo po kliknutím na možnost Detaily v kontextovém menu zprávy a uvidíte v něm typ, důvod, odesílatele, datum, přílohy a další informace o zprávě. V detailech se dále zobrazuje RFC hlavička zprávy.

Detaily přílohy v karanténě

Toto dialogové okno zobrazíte dvojklikem na zprávu nebo po kliknutím na možnost Detaily v kontextovém menu přílohy. Na rozdíl od detailů zprávy zde neuvidíte RFC hlavičky, ale text obálky zprávy. V případě potřeby můžete zadat vlastní text, který se zobrazí uživateli při doručení objektu.

V dialogovém okně s detaily naleznete také tlačítka pro provedení souvisejících akcí: Doručit, Odstranit a Trvale odstranit. Dostupné jsou také v kontextovém menu. Pomocí možnosti Trvale odstranit objekt vymažete přímo ze souborového systému zatímco při použití možnosti Odstranit dojde pouze k vymazání z dialogového okna karantény zpráv.

quranatine_mail_details