Profil targets

V této sekci můžete určit, co budete kontrolovat na možné infiltrace. Vyberte objekt (paměť, bootovací sektor a UEFI, disky, soubory, složky nebo síť) ze stromové struktury zahrnující dostupné cíle vašeho systému.


Poznámka

Výběr profilu kontroly je platný pro Volitelnou kontrolu a Hyper-V kontrolu.

Kliknutím na ikonu ozubeného kola v levém horním rohu otevřete rozbalovací nabídky Cíl skenování a Profil skenování.

scan_target

Prostřednictvím rozbalovacího menu Cíle kontroly můžete vybrat ke kontrole předdefinované cíle.

Podle nastavení profilu

Vybere cíle definované v profilu kontroly.

Výměnná média

Vybere disky, USB flash disky, CD/DVD.

Lokální disky

Vybere všechny pevné disky v systému.

Síťové disky

Vybere všechny namapované síťové disky.

Sdílené složky

Vybere všechny sdílené složky na lokálním serveru.

Vlastní výběr.

Vymaže výběr. Vymazání můžete provést pomocí vlastního výběru.

Chcete-li rychle přejít na cíl skenování (soubor nebo složka) a zahrnout jej do kontroly, zadejte jeho cestu do textového pole pod stromovou strukturou. Textové pole rozlišuje velká a malá písmena.

Prostřednictvím rozbalovacího menu Cíle kontroly můžete vybrat ke kontrole předdefinované cíle.

Smart kontrola

Kontrola počítače z kontextového menu

Hloubková kontrola počítače

Profily kontroly používají různé parametry skenovacího jádra ThreatSense.

Kontrolovat bez léčení

V případě, že máte zájem pouze o kontrolu souborů bez jejich následného léčení, vyberte možnost Kontrolovat bez léčení. To je užitečné, pokud chcete získat pouze přehled o tom, zda se jedná o infikované položky, a získat informace o těchto infekcích, pokud existují. Kliknutím na Nastavení můžete následně na záložce Parametry skenovacího jádra ThreatSense pomocí rozbalovacího menu Léčení nastavit tři úrovně léčení kontrolovaných souborů. Informace o provedené kontrole se uloží do protokolu.

Ignorovat výjimky

Vybráním možnosti Ignorovat výjimky nebudou brány v potaz výjimky a dané soubory se zkontrolují.