ESET SysInspector

ESET SysInspector exlink je aplikace, která slouží k získání podrobných informací o systému zahrnující seznam nainstalovaných ovladačů a programů, síťových připojeních a důležitých údajů z registru. Tyto informace mohou být užitečné při zjišťování příčiny podezřelého chování systému ať už vlivem nekompatibility software/hardware nebo infekce škodlivého kódu.

V okně ESET SysInspector se nachází informace o vytvořených protokolech:

Časčas vytvoření,

Komentář – stručný komentář k vytvořenému záznamu,

Uživatel – jméno uživatele, který vytvořil záznam,

Stav – stav vytvoření.

Dostupné jsou následující akce:

Zobrazit – zobrazí vytvořený záznam. Případně klikněte pravým tlačítkem na vybraný záznam a z kontextového menu vyberte možnost Zobrazit.

Porovnat – porovná dva vytvořené záznamy,

Přidatvytvoří nový záznam. Vyčkejte na dokončení protokolu ESET SysInspector (po dokončení se ve sloupci Stav zobrazí Vytvořeno),

Odstranit – odebere záznam ze seznamu.

Po kliknutí pravým tlačítkem myši na konkrétní záznam jsou kromě výše uvedených dostupné další možnosti:

Zobrazitotevře vybraný protokol v ESET SysInspector (stejné jako dvojklik na vybraný záznam),

Porovnat – porovná dva vytvořené záznamy,

Vytvořit... – vytvoří nový záznam. Vyčkejte na dokončení protokolu ESET SysInspector (po dokončení se ve sloupci Stav zobrazí Vytvořeno),

Odstranitodstraní vybraný záznam,

Odstranit vše vymaže všechny záznamy,

Exportovat... – uloží záznamy do .XML souboru nebo do zazipovaného .XML souboru.