Počítač

ESET Mail Security nabízí všechny potřebné komponenty pro ochranu serveru jako počítače. V sekci Počítač naleznete možnosti pro konfiguraci následujících součástí:

Tato součást kontroluje všechny otevírané a vytvářené soubory. V kontextovém menu je přímo dostupná možnost pro konfiguraci úrovně ochrany a úpravu seznamu výjimek, na který můžete přidat soubory a složky, které chcete vyloučit z kontroly.

Prostřednictvím této součástí můžete omezit přístup ke konkrétním typům zařízením.

Monitoruje události uvnitř operačního systému a aplikuje na ně definovaná pravidla.

Advanced memory scanner

Exploit blocker

Ochrana proti ransomware

Funkce navržená pro uživatele, kteří nechtějí být rušeni při práci vyskakovacími okny a vyžadují maximální výkon. Po aktivování této funkce se v hlavním okně programu zobrazí oranžová výstraha týkající se aktivovaného prezentačního režimu a uživateli se zobrazí výhradně varování související s potenciálním bezpečnostním rizikem.

Dočasně vypnout antivirovou a antispywarovou ochranu

Pomocí této možnosti můžete kdykoli dočasně vypnout antivirovou a antispywarovou ochranu. Po kliknutí se zobrazí dialogové okno, ve kterém můžete vybrat z rozbalovacího menu časový interval, po který bude daný modul vypnut. Akci dokončete kliknutím na tlačítko Použít. Pro opětovnou aktivaci ochrany klikněte na Zapnout antivirovou a antispywarovou ochranu.

Pro dočasné deaktivování konkrétního modulu klikněte na zelený přepínač MODULE_ENABLED. Prosím, mějte na paměti, že tím dojde ke snížení úrovně ochrany počítače.

Pro znovu zapnutí ochrany vypnutého bezpečnostního modulu klikněte na červený přepínač MODULE_DISABLED pro znovu aktivování konkrétního modulu.

Pro přístup do detailního nastavení konkrétního modulu klikněte na ozubené kolečko icon_cogwheel.

Pomocí této možnosti můžete načíst již existující konfiguraci z .xml souboru, případně si konfiguraci uložit a zálohovat.

Pokud chcete zobrazit detailní nastavení produktu a upravit si jej, klikněte na tlačítko Rozšířená nastavení nebo stiskněte klávesu F5.