Web a mail

V sekci Web a mail naleznete možnosti pro konfiguraci následujících součástí:

Pokud je aktivní, kontroluje HTTP, případně HTTPS (dle konfigurace), komunikaci.

Monitoruje komunikaci přijímanou POP3 a IMAP protokoly.

Chrání vás před legitimně vypadajícími stránkami a zprávami vytvořenými za účelem získání hesel, bankovních informací a dalších citlivých informací.

Pro dočasné deaktivování konkrétního modulu klikněte na zelený přepínač MODULE_ENABLED. Prosím, mějte na paměti, že tím dojde ke snížení úrovně ochrany počítače.

Pro znovu zapnutí ochrany vypnutého bezpečnostního modulu klikněte na červený přepínač MODULE_DISABLED pro znovu aktivování konkrétního modulu.

Pro přístup do detailního nastavení konkrétního modulu klikněte na ozubené kolečko icon_cogwheel.

Pomocí této možnosti můžete načíst již existující konfiguraci z .xml souboru, případně si konfiguraci uložit a zálohovat.

Pokud chcete zobrazit detailní nastavení produktu a upravit si jej, klikněte na tlačítko Rozšířená nastavení nebo stiskněte klávesu F5.