Plánovač

Plánovač spravuje a spouští naplánované úlohy s předem nakonfigurovaným nastavením. Plánovač je dostupný v hlavním okně programu ESET Mail Security na záložce Nástroje > Plánovač. Plánovač obsahuje přehledný seznam všech naplánovaných úloh, jejich nastavení a vlastností, které se provádějí ve stanovený čas pomocí definovaných profilů. Novou úlohu můžete vytvořit po kliknutí na tlačítko Přidat úlohu. Pro úpravu již existující vyberte úlohu a klikněte na tlačítko Změnit. Pokud jste úlohy modifikovali, kliknutím na tlačítko Výchozí a potvrzením kliknutím na Obnovit na výchozí zahodíte provedené změny. Zároveň dojde k odstranění všech vámi vytvořených úloh.

K dispozici jsou následující typy úloh:

Údržba protokolů

Pravidelná automatická aktualizace (tuto úlohu použijte pro změnu intervalu aktualizace)

Automatická aktualizace po modemovém spojení

Automatická aktualizace po přihlášení uživatele

Kontrola souborů spouštěných po startu (při přihlášení uživatele)

Kontrola souborů spouštěných po startu (při úspěšné aktualizaci modulů)

 


Poznámka:

Pomocí zaškrtávacího pole úlohu aktivujete/deaktivujete.

scheduler

Po kliknutí pravým tlačítkem na úlohu se zobrazí kontextové menu, ve kterém jsou dostupné tyto akce:

Zobrazit detaily úlohy

Zobrazí detailní informace o naplánované úloze.

Spustit nyní

Spustit vybranou úlohu a provedení definovanou akci.

Přidat…

Otevře průvodce vytvořením nové naplánované úlohy.

Změnit…

Kliknutím upravíte parametry existující úlohy.

Odstranit

Kliknutím odstraníte existující úlohu.