Server

V této části můžete pomocí přepínače MODULE_ENABLED jednotlivé komponenty zapnout nebo vypnout. Pokud chcete konkrétní část konfigurovat, klikněte na ikonu ozubeného kolečka gear.

Chrání systém před škodlivým kódem, který by se do systému dostal prostřednictvím souborového systému, e-mailu nebo internetové komunikace.

Integruje několik technik (RBL, DNSBL, otisk, ověření reputace, analýza obsahu, pravidla, ruční whitelisting/blacklisting, a další) pro dosažení maximální detekce škodlivých a nevyžádaných e-mailů.

Analyzuje těla zpráv a hledá v nich phishingové odkazy (URL).

Součást, která identifikuje kritické soubory serverového operačního systému a nainstalovaných aplikací a automaticky je přidá na seznam výjimek. Tato funkce minimalizuje riziko výskytu konfliktů a zvyšuje výkon serveru.

Tuto možnost použijte pro konfiguraci funkce ESET Cluster.

Pro dočasné deaktivování konkrétního modulu klikněte na zelený přepínač MODULE_ENABLED. Prosím, mějte na paměti, že tím dojde ke snížení úrovně ochrany počítače.

Pro znovu zapnutí ochrany vypnutého bezpečnostního modulu klikněte na červený přepínač MODULE_DISABLED pro znovu aktivování konkrétního modulu.

Pro přístup do detailního nastavení konkrétního modulu klikněte na ozubené kolečko icon_cogwheel.

Pomocí této možnosti můžete načíst již existující konfiguraci z .xml souboru, případně si konfiguraci uložit a zálohovat.

Pokud chcete zobrazit detailní nastavení produktu a upravit si jej, klikněte na tlačítko Rozšířená nastavení nebo stiskněte klávesu F5.