Sledování aktivity

V dialogovém okně Sledování aktivity můžete prostřednictvím grafů sledovat aktivitu:

Aktivita souborového systému

Zobrazuje množství přečtených (modře) a zapsaných (červeně) dat.

Síťová aktivita

Zobrazuje množství přijatých (modře) a odeslaných (červeně) dat.

Aktivita poštovního serveru

Zobrazuje množství dat zpracovaných transportní ochranou (modře) a ochranou databáze (červeně).

Osa X reprezentuje časovou osu. Pro změnu měřítka a intervalu aktualizace použijte rozbalovací menu Rychlost aktualizace.

page_activity

K dispozici jsou následující možnosti:

1 sekunda

Graf se obnoví každou sekundu a časová osa zobrazuje posledních 10 minut.

1 minuta (posledních 24 hodin)

Graf se obnoví každou minutu a časová osa zobrazuje posledních 24 hodin.

1 hodina (poslední měsíc)

Graf se obnoví každou hodinu a časová osa zobrazuje poslední měsíc.

1 hodina (vybraný měsíc)

Graf se obnoví každou hodinu a časová osa zobrazuje vybraný měsíc. Pokud chcete zobrazit data z jiného měsíce, klikněte na tlačítko Změnit měsíc.