Ikona v oznamovací oblasti

Slouží jako rychlý přístup k často používaným položkám a funkcím služby ESET Mail Security. K dispozici jsou po kliknutí pravým tlačítkem myši na ikonu na systémové liště TRAY_ICON.

system_tray_icon

 

Více informací

Otevře Přehled pro zobrazení aktuálního stavu ochrany a zpráv.

Dočasně vypnout ochranu

Dočasně vypnout ochranu – zobrazí potvrzovací dialogové okno, pomocí kterého vypnete Antivirovou a antispywarovou ochranu, která chrání systém proti škodlivým útokům tím, že kontroluje soubory, e-maily a komunikaci prostřednictvím internetu. Pokud dočasně pozastavíte Antivirovou a antispywarovou ochranu pomocí ikony na systémové liště TRAY_ICON, zobrazí se dialogové okno Pozastavit ochranu. Vypnete tím ochranu před škodlivým kódem po navolenou dobu. Pro trvalé vypnutí ochrany přejděte do sekce Rozšířená nastavení (po stisku klávesy F5). Při deaktivaci ochrany buďte opatrní. Váš systém bude vystaven hrozbám.

Po kliknutí se zobrazí Rozšířené nastavení programu.

Protokoly zachycují všechny podstatné události programu a nabízejí přehled detekovaných hrozeb.

Skrýt ESET Mail Security

Kliknutím skryjete všechna okna ESET Mail Security.

Obnovit rozmístění oken

Kliknutím obnovíte přednastavenou velikost a pozici okna ESET Mail Security na obrazovce

Kliknutím spustíte kontrolu dostupnosti nového verze detekčního jádra pro zajištění maximální ochrany před škodlivým kódem.

Poskytuje informace o systému, instalovaném programu ESET Mail Security a všech jeho programovaných modulech. Také zde naleznete datum platnosti licence. Ve spodní části okna se nachází informace o operačním systému a systémových prostředcích.