Úprava pravidla HIPS

Pomocí tohoto dialogové okna můžete spravovat pravidla HIPS.

Pravidlo

Uživatelský nebo automaticky zadaný název pravidla.

Zapnuto

Tento přepínač deaktivujte, pokud chcete ponechat pravidlo v seznamu pravidel, ale nepoužívat ho.

Akce

Pravidlo specifikuje (právě jednu) akci – Povolit, Zablokovat, Dotázat se – která se má provést, pokud jsou všechny podmínky splněny.

Zdroje

Pravidlo se uplatní, pouze pokud událost vyvolají definované aplikace.

Cíle

Pravidlo se uplatní, pouze pokud se operace provádí nad definovanými aplikacemi, soubory nebo záznamy registru.

Zaznamenávat od úrovně

Pokud aktivujete tuto možnost, při aplikování pravidla se informace zapíše do protokolu HIPS.

Upozornit uživatele

Pokud je tato možnost aktivní, při aplikování pravidla se uživateli zobrazí oznámení.

Pro vytvoření nového pravidla klikněte na tlačítko Přidat, případně vyberte existující a klikněte na Změnit.

Název pravidla

Uživatelský nebo automaticky zadaný název pravidla.

Akce

Pravidlo specifikuje (právě jednu) akci – Povolit, Zablokovat, Dotázat se – která se má provést, pokud jsou všechny podmínky splněny.

Operace ovlivní

Vyberte typ operace, pro kterou má být pravidlo platné. Konkrétní pravidlo je možné použít pouze pro jeden typ operace nad vybraným cílem. Pravidlo se skládá z částí, které definují podmínky, za kterých se pravidlo uplatní.

Zdrojové aplikace

Pravidlo se uplatní, pouze pokud událost vyvolají definované aplikace. Pro vybrání konkrétní aplikace klikněte na tlačítko Přidat a vyberte jednotlivé soubory nebo složky aplikace. Pro monitorování všech aplikací vyberte z rozbalovacího menu možnost Všechny aplikace.


Poznámka

Některé operace zvláštních pravidel předefinovaných systémem HIPS nemohou být zablokovány a standardně jsou povoleny. HIPS nemonitoruje všechny systémové operace. HIPS monitoruje operace, které mohou být považovány za nebezpečné.

Popis důležitých operací:

Operace se soubory:

Vymazat soubor

Aplikace žádá o povolení vymazat cílový soubor.

Zápis do souboru

Aplikace žádá o povolení zapisovat do cílového souboru.

Přímý přístup na disk

Aplikace se snaží číst nebo zapisovat na disk nestandardním způsobem, který obchází běžné procedury Windows. Výsledkem může být změna souboru bez použití příslušného pravidla. Tato operace může být způsobena škodlivým kódem, který se snaží vyhnout se detekci, zálohovacím programem, který kopíruje celý obsah pevného disku nebo správcem oddílů který reorganizuje diskové oddíly.

Nainstalovat globální hook

Volání funkce SetWindowsHookEx z MSDN knihovny pomocí dané aplikace.

Načíst ovladač

Instalace a načítání ovladače do systému.

Pravidlo se uplatní, pouze pokud se operace provádí nad definovaným cílem. Pro vybrání konkrétních souborů klikněte na tlačítko Přidat a vyberte jednotlivé soubory nebo složky. Pro monitorování všech souborů vyberte z rozbalovacího menu možnost Všechny soubory.

 

Operace s aplikací:

Ladění jiné aplikace

Připojení debuggeru k procesu. Při debuggingu můžete sledovat a měnit chování aplikace a přistupovat k jejím datům.

Zachytávat události jiné aplikace

Zdrojová aplikace se pokouší zachytit události cílové aplikace (například pokud se keylogger snaží zachytit aktivitu webového prohlížeče).

Ukončit/přerušit jinou aplikaci

Pozastavení, obnovení nebo ukončení procesu (může být vyvoláno přímo ze Správce úloh nebo ze záložky Procesy).

Spustit novou aplikaci

Spuštění nové aplikace nebo procesu.

Změnit stav jiné aplikace

Zdrojová aplikace se pokouší zapisovat do paměti cílové aplikace, případně se snaží spustit kód pod jejím jménem. Tato funkce je užitečná pro ochranu důležité aplikace, pokud ji nastavíte jako cílovou aplikaci v pravidle, které blokuje tyto operace.

Pravidlo se uplatní, pouze pokud se operace provádí nad definovaným cílem. Pro vybrání konkrétní aplikace klikněte na tlačítko Přidat a vyberte jednotlivé soubory nebo složky aplikace. Pro monitorování všech aplikací vyberte z rozbalovacího menu možnost Všechny aplikace.

 

Operace se záznamy registru:

Úprava nastavení spuštění

Všechny změny v nastavení, definující, které aplikace budou spouštěny při startu operačního systému Windows. Zobrazíte je například vyhledáním klíče Run v Editoru registru Windows.

Vymazání z registru

Vymazání klíče nebo hodnoty.

Přejmenování klíče registru

Přejmenování konkrétního klíče.

Úprava registru

Vytvoření nové hodnoty nebo změna existujících hodnot. Přesouvání dat v rámci datové struktury. Nastavení uživatelských nebo skupinových práv pro dané klíče registru.

Pravidlo se uplatní, pouze pokud se operace provádí nad definovaným cílem. Pro vybrání konkrétních záznamů klikněte na tlačítko Přidat a vyberte jednotlivé klíče nebo hodnoty. Pro monitorování celého registru vyberte z rozbalovacího menu možnost Všechny záznamy.


Poznámka

Při zápisu cíle můžete použít zástupné znaky s jistými omezeními. Místo specifikování klíče můžete použít v cestě k registru * (hvězdičku) ve významu "libovolný jeden klíč". Například HKEY_USERS\*\software can mean HKEY_USER\.default\software nepředstavuje HKEY_USERS\S-1-2-21-2928335913-73762274-491795397-7895\.default\software. HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet* není platná cesta ke klíči registru. Cesta registru ukončená \* má speciální význam, znamená "tento klíč nebo libovolný podklíč libovolně hluboko." U souborových cílů se dá používat hvězdička pouze tímto způsobem. U vyhodnocování platí, že vždy se hledá nejprve cíl, který popisuje danou cestu přesně, a až poté cíl, který ji popisuje hvězdičkou ((*)).


VAROVÁNÍ

Pokud vytvoříte příliš obecné pravidlo, program vás na to upozorní.