Pokročilé nastavení HIPS

Následující možnosti jsou užitečné pro ladění a analýzu chování aplikací:

Ovladače, jejichž načtení je vždy povoleno

Vybrané ovladače budou vždy načteny bez ohledu na nastavený režim filtrování, pokud nejsou explicitně blokovány uživatelským pravidlem. Ovladače zobrazené v tomto seznamu budou načteny bez ohledu na režim filtrování HIPS, pokud nejsou výslovně blokovány pravidlem uživatele. Do seznamu můžete Přidat nový ovladač, nebo Upravit či Odstranit stávající.


Poznámka

Po kliknutí na tlačítko Obnovit vymažete všechny ovladače, které jste přidali ručně. Tento postup lze využít v případě, že jste přidali více ovladačů, a nemůžete je ze seznamu vymazat manuálně.

Zapisovat všechny zablokované operace do protokolu

Všechny zablokované operace se zapíší do protokolu HIPS.

Upozornit na změny v seznamu aplikací automaticky spouštěných při startu

Při změně počtu aplikací spouštěných po startu operačního systému se zobrazí oznámení.