Spuštění aplikace

Výběr a nastavení parametrů aplikace, která má být spuštěna plánovačem.

Spustitelný soubor – vyberte soubor kliknutím na ... nebo zadejte cestu k souboru ručně.

Pracovní složka – definuje pracovní složku externí aplikace. Všechny dočasné soubory související se spustitelným souborem budou vytvořeny v této složce.

Parametry – parametry, s nimiž bude aplikace spuštěna (nepovinné).