Přidání nebo úprava výjimek

V tomto dialogovém okně můžete přidat nebo upravit existující výjimky. Z rozbalovacího menu vyberte typ výjimky.

Vyloučit cestu

Vyloučí konkrétní cestu (soubor nebo adresář) v tomto počítači.

Vyloučit hrozbu

Je třeba uvést platný název ESET detekce. Přesný název detekce naleznete v hlavním okně programu v sekci Protokoly > Detekce. Vyloučením skutečných infiltrací je velmi nebezpečné. Při tvorbě výjimky na konkrétní hrozbu zvažte její platnost pouze na ovlivněné soubory a složky, které definujte v Masce cesty. Výjimky jsou platné pro potenciálně nechtěné aplikace, potenciálně zneužitelné aplikace a podezřelé aplikace.

Vyloučit hash

Vyloučí konkrétní objekt na základě jeho SHA1 kontrolního součtu, bez ohledu na jeho umístění, název nebo příponu.

Pro vyloučení skupiny souborů z kontroly můžete použít zástupné znaky. Otazník (?) reprezentuje jeden znak zatímco hvězdička (*) reprezentuje celý řetězec znaků.


Příklad

Pokud chcete vyloučit ve vybrané složce všechny soubory, zadejte cestu ke složce a použijte masku "*.*".

Pro vyloučení celé jednotky, včetně všech souborů a složek, použijte masku "D:\*".

Pokud chcete vyloučit pouze .doc soubory, použijte masku "*.doc".

Pokud se název spustitelného souboru skládá z určitého počtu znaků, ale nevíte jakých, přesto znáte počáteční, použijte (řekněme “D“), použijte následující formát:
D????.exe (otazníky nahrazují chybějící a neznámé znaky)


Příklad

Pomocí systémových proměnných jako %PROGRAMFILES% můžete definovat vyloučení kontroly.

Chcete-li vyloučit složku Program Files pomocí této systémové proměnné, použijte cestu %PROGRAMFILES%\ (nezapomeňte při definování výjimky přidat zpětné lomítko na konci cesty)

Pokud chcete vyloučit všechny soubory z podsložky %HOMEDRIVE%, zadejte cestu ke složce %HOMEDRIVE%\Excluded_Directory\*.*

Při definování výjimky podle cesty můžete použít následující proměnné:

%ALLUSERSPROFILE%

%COMMONPROGRAMFILES%

%COMMONPROGRAMFILES(X86)%

%COMSPEC%

%HOMEDRIVE%

%HOMEPATH%

%PROGRAMFILES%

%PROGRAMFILES(X86)%

%SystemDrive%

%SystemRoot%

%WINDIR%

%PUBLIC%

Systémové proměnné specifické pro uživatele (jako %TEMP% nebo %USERPROFILE%) nebo proměnné prostředí (jako %PATH% nejsou podporovány.


Příklad

Chcete-li vyloučit hrozbu, zadejte platný název detekce v následujícím formátu:

@NAME=Win32/Adware.Optmedia
@NAME=Win32/TrojanDownloader.Delf.QQI
@NAME=Win32/Bagle.D


Příklad

Několik dalších příkladů s použitím hvězdičky:

C:\Tools – bude automaticky převedeno na C:\Tools\*.*
C:\Tools\*.dat – vyloučí dat soubory ve složce Tools
C:\Tools\sg.dat – vyloučí konkrétní soubor v přesně definované cestě