Šifrovaná SSL/TLS komunikace

Pokud je aktivní kontrola protokolu SSL/TLS, výstražné okno se seznamem dostupných akcí se zobrazí, pokud:

Webová stránka používá neověřený nebo neplatný certifikát a ESET Mail Security je nakonfigurován tak, aby se dotázal uživatele (standardně je tato možnost aktivní pro neověřené certifikáty, nikoli neplatné), zda chcete komunikaci Povolit nebo Zakázat.

Režim filtrování protokolu SSL/TLS nastaven na Interaktivní, pro každou webovou stránku se zobrazí dialogové okno s možností Kontrolovat nebo Ignorovat komunikaci. Některé aplikace ověřují, zda nedošlo ke změně SSL komunikace, případě inspekci přenášeného obsahu. V takovém případě je nutné pro zajištění funkčnosti aplikace vybrat možnost Ignorovat.

DIALOG_EPFW_NEW_CERTIFICATE

V obou případech je dostupná možnost pro zapamatování vybrané akce. Definovanou a uloženou akci naleznete v seznamu známých certifikátů.