Poskytovatel WMI

Služba Windows Management Instrumentation (WMI) je implementace správy WBEM (Web-Based Enterprise Management) společnosti Microsoft. Správa WBEM je iniciativa k ustanovení standardů pro přístup a sdílení informací správy v rozlehlé síti.

Více informací o této službě naleznete v databázi znalostí společnosti Microsoft: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa384642(v=vs.85).aspxexlink

ESET WMI Provider

Účelem ESET WMI Provider je zajistit vzdálené sledování produktů ESET v podnikovém prostředí bez nutnosti instalovat další aplikace a nástroje ESET. Poskytnutím základních informací o produktu, stavu a statistikách prostřednictvím WMI výrazně rozšiřujeme možnosti podnikových administrátorů při monitorování produktů ESET. Administrátoři tak mohou využít množství přístupových metod (příkazový řádek, skripty a nástroje pro monitorování podnikových systémů třetích stran), které WMI nabízí ke sledování stavu jejich produktů společnosti ESET.

Současná implementace poskytuje přístup ke čtení základních informací o produktu, nainstalovaných funkcích a jejich stavu, statistikám jednotlivých skenerů a protokolům.

Poskytovatel WMI umožňuje použít standardní Windows WMI infrastrukturu a nástroje pro čtení informací o produktu a protokolů.