Obnovení předchozí verze modulů

Pokud kliknete na tlačítko Vrátit, vyberte z rozbalovacího menu Časový interval, na jak dlouho chcete aktualizaci detekčního jádra a programových modulů pozastavit.

Možnost Do odvolání vyberte v případě, kdy chcete aktualizace modulů obnovit ručně. Protože tato možnost představuje potenciální bezpečnostní riziko, její výběr nedoporučujeme.

Verze databáze detekčního jádra bude vrácena do posledního uloženého bodu jako snapshot v systému souborů místního počítače.