Přizpůsobení

V této části můžete definovat zprávu, která se zobrazí v patičce vybraných oznámení, a chování oznámení.

Výchozí zpráva oznámení

Výchozí zpráva, které se zobrazí v patičce oznámení.

Hrozby

Nezavírat automaticky upozornění na nalezenou hrozbu

Upozornění na nalezenou hrozbu se zobrazí na obrazovce tak dlouho, dokud jej uživatel nezavře ručně.

Použít výchozí zprávu

Po deaktivování této možnosti se zpřístupní textové pole Zpráva při nalezení hrozby. Vámi definovaný text se následně zobrazí při zablokování hrozby.

Zpráva při nalezení hrozby

Zadejte vlastní zprávu, která se uživateli zobrazí při zablokování hrozby.