Parametry skenovacího jádra ThreatSense

ThreatSense je název technologie, kterou tvoří soubor komplexních metod detekce infiltrace. Tato technologie je proaktivní, poskytuje ochranu i během prvních hodin šíření nové hrozby. K odhalení hrozeb využívá kombinaci několika metod (analýza kódu, emulace kódu, generické signatury aj.), které efektivně kombinuje a zvyšuje tím bezpečnost systému. Skenovací jádro je schopné kontrolovat několik datových toků paralelně a tak maximalizovat svůj výkon a účinnost detekce. Technologie ThreatSense dokáže účinně odstraňovat i rootkity.


Poznámka

Pro více informací o automatické kontrole zaváděných při startu přejděte do kapitoly Kontrola po startu.

V nastavení skenovacího jádra ThreatSense můžete definovat následující parametry:

Typu souborů a přípon, které se mají kontrolovat,

Kombinace různých metod detekce,

Úrovně léčení apod.

Pro zobrazení nastavení klikněte na záložku Parametry skenovacího jádra ThreatSense v Rozšířeném nastavení (F5) jakéhokoli modulu, který používá ThreatSense technologii (viz níže). Odlišné bezpečnostní scénáře vyžadují rozdílné konfigurace. V rámci technologie ThreatSense můžete konfigurovat následující moduly:

Ochrana transportu zpráv

Volitelná ochrana databáze poštovních schránek

Ochrana databáze poštovních schránek

Hyper-V kontrola

Rezidentní ochrana souborového systému

Kontroly škodlivých kódů

Kontrola při nečinnosti,

Kontrola souborů zaváděných při startu počítače,

Ochrana dokumentů,

Ochrana poštovních klientů

Ochrany přístupu na web

Parametry ThreatSense jsou optimalizovány speciálně pro každý modul a jejich změna může mít výrazný dopad na výkon systému. Příkladem může být zpomalení systému při povolení kontroly runtime archivů a rozšířené heuristiky pro rezidentní ochranu souborového systému (standardně jsou kontrolovány pouze nově vytvářené soubory). Proto doporučujeme ponechat původní nastavení ThreatSense parametrů. Určitou volnost v konfiguraci ponechává modul Kontrola počítače.

hmtoggle_plus0Objekty ke kontrole
hmtoggle_plus0Možnosti kontroly
hmtoggle_plus0Léčení
hmtoggle_plus0Výjimky
hmtoggle_plus0Omezení