Automatické výjimky

Pro většinu serverových aplikací/operačních systémů doporučují jejich výrobci celé sady výjimek pracovních souborů a složek z kontroly antivirovým programem. Je to zejména kvůli tomu, že antivirová kontrola těchto důležitých součástí může mít nepříznivý vliv na výkon serveru a může dokonce způsobit konflikty vedoucí k nefunkčnosti serverové aplikace. Prostřednictvím těchto výjimek můžete minimalizovat možné konflikty a zvýšit výkon vyloučených aplikací, což povede ke zvýšení celkového výkonu operačního systému a jeho stabilitě. Přehledný seznam vyloučených souborů exlink máme uveden v Databázi znalostí.

ESET Mail Security detekuje kritické serverové aplikace a soubory operačního systému a automaticky je zařazuje na seznam výjimek. Seznam detekovaných serverových aplikací, pro které se vytvořila výjimka naleznete v sekci Automatické výjimky. Automatické výjimky se pro všechny podporované aplikace vytváří automaticky. Pomocí přepínače můžete vypnout/zapnout vytvoření výjimek pro konkrétní serverové aplikace, přičemž chování je následující:

Pokud je výjimka pro aplikaci/součást operačního systém aktivní, všechny kritické soubory a složky dané aplikace se přidají na seznam výjimek z kontroly (v Rozšířená nastavení > Počítač > Obecné > Výjimky). Při každém startu serveru ověří, zda se výjimky stále na seznamu nacházejí. V opačném případě je automaticky doplní (pokud došlo například nedopatřením k jejich smazání uživatelem). Tuto variantu doporučujeme, pokud si chcete být vždy jisti, že doporučené automatické výjimky budou aplikovány.

Pokud uživatel deaktivuje vytváření výjimek pro některou z aplikací/součást operačního systému, seznam vytvořených výjimek na kritické soubory a složky vyloučené z kontroly (v Rozšířená nastavení > Počítač > Obecné > Výjimky) zůstane beze změny. Nicméně při startu serveru již nebude docházet k ověření, zda výjimky stále existují, a případně jejich opětovnému vytvoření. Tato varianta je doporučena pokročilým uživatelům, kteří potřebují modifikovat předdefinované výjimky.

Pro odstranění vytvořených výjimek bez restartování serveru je odstraňte ručně. Ostatní uživatelem přímo zadané výjimky nejsou výše uvedeným nastavení nijak ovlivněny.

Automatické výjimky pro Exchange Servery jsou založeny na doporučení společnosti Micrososft. ESET Mail Security tyto výjimky aplikuje pouze na "Složky/Soubory". Výjimky se nevytvářejí pro procesy ani přípony. Více informací naleznete v Databázi znalostí společnosti Microsoft.

Virus scanning recommendations for Enterprise computers that are running currently supported versions of Windows exlink

Recommendations for troubleshooting an Exchange Server computer with antivirus software installed exlink

File-Level Antivirus Scanning on Exchange 2007 exlink

File-Level Antivirus Scanning on Exchange 2010 exlink

Anti-Virus Software in the Operating System on Exchange Servers (Exchange 2013) exlink

Running Windows antivirus software on Exchange 2016 servers exlink


Poznámka

ESET Mail Security přidává do výjimek automaticky také aktivní a pasivní databáze DAG (Database Availability Group) na lokálním serveru. Seznam automatických výjimek se aktualizuje každých 30 minut. Pokud vytvoříte novou Exchange databázi, automaticky se přidá do výjimek bez ohledu na to, zda jde o aktivní nebo pasivní databázi.