Detekce škodlivého kódu

V této části můžete specifikovat parametry volitelných kontrol počítače.


Poznámka

Výběr profilu kontroly je platný pro Volitelnou kontrolu a Hyper-V kontrolu.

Sada parametrů používaná skenerem volitelné kontroly. Vyberte si některý z předdefinovaných nebo si vytvořte nový. Jednotlivé profily se od sebe mohou lišit nastavením parametrů skenovacího jádra ThreatSense.

Pro vytvoření nového profilu, klikněte na Změnit: Zvolte jméno pro profil a klikněte na Přidat. Nový profil bude zobrazen v rozbalovacím menu Vybraný profil společně s již existujícími profily kontroly.

Pro definování cíle klikněte na Změnit a využijte rozbalovací menu případně si vyberte vlastní cíle ze stromové struktury.

V této sekci upravíte parametry pro volitelnou kontrolu počítače.

Dialogové okno Hyper-V kontroly:

scan_hyperv

Při definování Hyper-V kontroly můžete v rozbalovacím menu Cíle kontroly pro vybrat následující předdefinované cíle:

Podle nastavení profilu

Vybere cíle definované v profilu kontroly.

Všechny virtuální stroje

Vybere všechny virtuální stroje.

Zapnuté virtuální stroje

Vybere všechny online VM.

Vypnuté virtuální stroje

Vybere všechny offline VM.

Bez výběru

Vymaže výběr.

Kliknutím na tlačítko Kontrolovat spustíte kontrolu počítače s nastavenými parametry. Po dokončení kontroly si protokol můžete prohlédnout v hlavním menu v sekci Protokoly > Hyper-V kontrola.