Výměnná média

ESET Mail Security dokáže automaticky kontrolovat výměnná média (CD/DVD/USB/...). Tento modul umožňuje kontrolovat vložená média. Tuto funkci můžete využít pro zvýšení zabezpečení, kdy chcete zabránit uživatelům v připojování médií s infikovaným obsahem.

Akce po vložení výměnného média

Vyberte akci, kterou chcete provést při vložení výměnného média (CD/DVD/USB) do počítače.

Nekontrolovat – neprovede se žádná akce a nezobrazí se okno s možností výběru akce. Okno Detekováno nové zařízení se nezobrazí.

Automaticky zkontrolovat médium – po vložení média se automaticky spustí volitelná kontra obsahu.

Zobrazit možnosti kontroly – zobrazí uživateli okno s možností výběru akce.

Pokud vyberete Zobrazit možnosti kontroly, po připojení média se zobrazí upozornění s výběrem akcí:

Zkontrolovat nyní - spustí se ruční kontrola výměnného média,

Zkontrolovat později – neprovede se žádná akce a okno Detekováno nové zařízení se zavře,

Nastavení... – otevře Rozšířená nastavení

Vždy použít vybranou možnost – pokud zaškrtnete toto pole, při příštím připojení výměnného média se provede vámi vybraná akce.

Kromě toho ESET Mail Security disponuje pokročilými funkcemi pro správu zařízení, které vám umožňují definovat pravidla pro zacházení s externími zařízeními. Více informací naleznete v kapitole Správa zařízení.