Vyloučené procesy

Pomocí této funkce vyloučíte z rezidentní ochrany činnost konkrétních procesů. V případě obnovy dedikovaných serverů (aplikačních, souborových, …) ze zálohy do funkčního stavu hraje kritickou roli čas. Pro zvýšení rychlosti zálohování, zajištění integrity dat a dostupnosti služeb jsou některé techniky zálohovacích řešení v konfliktu s antivirovou ochranou souborového systému. Ke stejným problémům může dojít také při pokusu o živou migraci virtuálních strojů. Jediným řešením pro zabránění konfliktu bývá v uvedených případech deaktivace bezpečnostního řešení. Vyloučením činnosti konkrétních procesů (například zálohovacího agenta) z kontroly je veškerá jejich činnost ignorována a považována za důvěryhodnou, čímž je minimalizován vliv na celý průběh operace (například zálohování). Při vytváření výjimek však buďte obezřetní, při přístupu zálohovacího agenta k infikovanému souboru nedojde k detekci hrozby. Z tohoto důvodu je možné výjimky vytvářet pouze z rezidentní ochrany souborového systému.

Prostřednictvím těchto výjimek můžete minimalizovat možné konflikty a zvýšit výkon vyloučených aplikací, což povede ke zvýšení celkového výkonu operačního systému a jeho stabilitě. Výjimky na proces/aplikaci je možné vytvářet na spustitelné soubory (.exe).

Spustitelný soubor můžete na seznam výjimek přidat v Rozšířeném nastavení (dostupném po stisknutí klávesy F5 v hlavním okně programu v sekci Počítač > Vyloučené procesy nebo přímo ze seznamu běžících procesů (v hlavním okně programu na záložce Nástroje > Spuštěné procesy).

Tato funkce byla navržena pro vytvoření výjimek na zálohovací nástroje. Vyloučením zálohovacích nástrojů z kontroly nemá pouze vliv na stabilitu systému, ale také rychlost zálohování.


Příklad

Kliknutím na Změnit si otevřete správce Vyloučených procesů, kde pomocí tlačítka Přidat a použitím průzkumníka vyberete spustitelný soubor (například Backup-tool.exe), který chcete vyloučit z kontroly.
Po přidání .exe souboru na seznam výjimek přestane ESET Mail Security monitorovat aktivity tohoto procesu a nebude kontrolovat souborové operace prováděné tímto procesem.


DŮLEŽITÉ

Pokud pro výběr procesu nevyužijete průzkumníka, zadejte absolutní cestu k procesu manuálně. V opačném případě nebude výjimka fungovat korektně a HIPS může generovat chyby.

backup_tool

Kliknutím na Změnit můžete upravit existující výjimku, případně ji z výjimekOdstranit.


Poznámka

Pro vyloučené procesy se vytvoří výjimka pouze v rezidentní ochraně souborového systému. Pokud například vyloučíte spustitelný soubor internetového prohlížeče, soubory stahované z internetu budou nadále kontrolovány ochranou přístupu na web. Tím je zajištěno, že hrozba, která se snaží dostat do počítače touto cestou, bude detekována. Jedná se pouze o příklad, z bezpečnostních důvodů nedoporučujeme vytvářet výjimku na internetový prohlížeč.