Karanténa zpráv

Správce karantény je dostupný nad těmito typy karantén:

Lokální karanténa

Společná karanténa zpráv

Karanténa MS Exchange

Ve Správci karantény zpráv si můžete zobrazit obsah všech výše uvedených karantén, případně si zprávy v karanténě můžete prohlédnout prostřednictvím webového rozhraní karantény zpráv.

Ukládat zprávy pro neexistující příjemce

Toto nastavení se aplikuje na zprávy, které by do karantény přesunula antivirová nebo antispamová ochrana, případně pravidla. Pokud je tato možnost aktivní, zprávy určené příjemcům, kteří neexistují v Active Directory, budou automaticky uloženy do karantény. Pokud nechcete takové zprávy uchovávat v karanténě, vypněte tuto možnost. V tomto případě budou zprávy určené neexistujícím příjemcům tiše zahozeny.
Vytvořit si můžete také pravidlo na ukládání zpráv pro neexistující příjemce, viz příklad.

Nevyhodnocovat znovu pravidla při doručení zprávy z karantény

Pokud aktivujete tuto možnost, při doručení zprávy z karantény nedojde k opětovnému aplikování pravidel. Pomocí této možnosti zabráníte tomu, že zpráva bude opět umístěna do karantény ve chvíli, kdy stále platí podmínky pro její karanténování (zpráva stále vyhovuje definovaným pravidlům). Mějte na paměti, že k opětovnému vyhodnocení pravidel dojde vždy, pokud doručení zprávy z karantény vyžádá jiný uživatel, než Administrator.


Poznámka

Výše uvedené možnosti jsou dostupné na Microsoft Exchange Server 2007 a novějším.

Hodnota podpisu zprávy ve více-serverovém prostředí

Aktivováním této možnosti se ve více-serverovém prostředí při doručení zpráv z karantény vynechá vyhodnocování pravidel. Pro vytvoření vzájemné důvěry mezi servery je nutné zadat na všech serverech stejnou hodnotu.

Formát obálky přílohy

Při doručování zprávy z karantény se vytvoří nová zpráva a původní zpráva se ke zprávě připojí jako příloha. Použít můžete předdefinovaný formát nebo si jej přizpůsobit svým potřebám pomocí dostupných proměnných.

Použít ESET Cluster pro uložení všech zpráv v karanténě na jeden uzel

Tato možnost je dostupná v případě, kdy je aktivní ESET Cluster. Tuto možnost doporučujeme zapnout, protože se Lokální karanténa bude následně uložena na jednom místě – definovaném master uzlu.

Master uzel

Pomocí této možnosti označte jeden z uzlů ESET clusteru jako master pro úložištěLokální karantény. Následně karanténu spravujte z tohoto mastera prostřednictvím Správce karantény nebo webového rozhraní.