ESET Dynamic Threat Defense

ESET Dynamic Threat Defense (EDTD) poskytuje další vrstvu ochrany využitím cloudových technologií ESET k detekci zcela nových, dosud neviděných, hrozeb. Jedná se o placenou službu, funkčně podobnou technologii ESET LiveGrid®. Díky ESET Dynamic Threat Defense jste chránění před možnými následky způsobenými novými hrozbami. Pokud ESET Mail Security detekuje podezřelý kód nebo chování vzorku, zabrání další potenciálně škodlivé aktivitě přesunutím objektu do ESET Dynamic Threat Defense karantény. Podezřelý vzorek (soubor nebo zpráva) je do cloudového systému ESET odesílán produktem automaticky, kde ESET Dynamic Threat Defense server pro analýzu využije mnoho pokročilých detekčních technik. Po přesunutí souboru nebo zprávy do ESET Dynamic Threat Defense karantény čeká produkt na výsledek analýzy. Po jejím dokončení obdrží produkt přehled o chování vzorku. Pokud je vzorek považován čistý, produkt jej doručí z ESET Dynamic Threat Defense karantény. V případě, že došlo k chybné detekci, a jste si jisti, že je objekt čistý, můžete objekt ESET Dynamic Threat Defense karantény doručit ještě před doručením výsledku analýzy.

Výsledky analýzy vzorku jsou z ESET Dynamic Threat Defense obvykle doručeny do několika minut. Výchozí interval pro pozdržení zprávy (čekání na výsledek) je 5 minut. V ojedinělých případech nemusí být výsledek analýzy doručen v intervalu, a následně dojde k doručení zprávy. Interval si můžete dle potřeby změnit v rozmezí od 5 do 60 minut, kdy krok je 1 minuta.

edtd

Funkci ESET Dynamic Threat Defense v produktu ESET Mail Security uvidíte bez ohledu na to, zda je aktivní. Pokud není produkt aktivován ESET Dynamic Threat Defense licencí, ESET Dynamic Threat Defense nebude fungovat. Licence se spravuje prostřednictvím ESET Security Management Center a zapnutí této funkce je nutné provést prostřednictvím politiky.

Po zapnutí ESET Dynamic Threat Defense se ESET Dynamic Threat Defense serveru vytvoří váš ESET Dynamic Threat Defense profil. V tomto profilu jsou uloženy výsledky analýzy vzorků odeslaných do ESET Dynamic Threat Defense.

Pro fungování ESET Dynamic Threat Defense je nutné splnit následující předpoklady:

Spravovat ESET Mail Security prostřednictvím ESET Security Management Center exlink

Aktivovat ESET Mail Security ESET Dynamic Threat Defense licencí exlink

Zapnout ESET Dynamic Threat Defense v produktu ESET Mail Security prostřednictvím ESET Security Management Center politiky exlink

Poté budete mít přístup ke všem výhodám ESET Dynamic Threat Defense včetně možnosti pro odesílání vzorků k analýze do ESET Dynamic Threat Defense exlink.