Filtrování a ověření

V této části můžete definovat seznam IP adres, rozsahů IP adres a doménových jmen, ze kterých chcete příchozí zprávy povolit, blokovat nebo nekontrolovat. Pro přidání, změnu nebo odebrání kritéria klikněte na možnost Změnit u konkrétního seznamu.


Poznámka

IP adresy a domény uvedené v seznamu ignorovaných nejsou vyhodnocovány vůči RBL a DNSBL seznamům.

Do seznamu ignorovaných adres/domén byste měli přidat všechny interní IP adresy a doménové názvy vaší infrastruktury. Pokud máte potíže s příjmem e-mailů, přidat můžete také adresy vašeho poskytovatele připojení k internetu (ISP) nebo externího odesílacího serveru, který se v danou chvíli nachází na RBL nebo DNSBL seznamech, případně cloudových seznamech blokovaných adres společnosti ESET. Mějte na paměti, že stále budou na zprávy od těchto odesílatelů uplatňovány ostatní antispamové techniky

Seznam povolených IP adres

Zprávy přijaté z IP adres uvedených na tomto seznamu budou doručeny příjemcům.

Seznam blokovaných IP adres

Doručení zpráv z IP adres uvedených na tomto seznamu bude blokováno.

Seznam ignorovaných IP adres

Zprávy přijaté z těchto IP adres nebudou vyhodnocovány. Při přidávání lokálních IP adres aktivujte pomocí přepínače možnost Jedná se o část interní infrastruktury, viz níže uvedený příklad.

Seznam blokovaných domén v těle zprávy

Doručení zpráv, které ve svém těle obsahují domény zadané na tomto seznamu, bude blokováno. Akceptovány jsou pouze existující TLD (top-level domény).

Seznam ignorovaných domén v těle zprávy

Zprávy obsahující ve svém těle domény zadané na tomto seznamu nebudou vyhodnocovány. Akceptovány jsou pouze existující TLD (top-level domény).

Seznam blokovaných IP adres v těle zprávy

Doručení zpráv, které ve svém těle obsahují IP adresy zadané na tomto seznamu, bude blokováno.

Seznam ignorovaných IP adres v těle zprávy

Zprávy obsahující ve svém těle IP adresy zadané na tomto seznamu nebudou vyhodnocovány.

Seznam povolených odesílatelů

Zprávy přijaté od odesílatelů uvedených na tomto seznamu budou doručeny příjemcům.

Seznam blokovaných odesílatelů

Doručení zpráv od odesílatelů uvedených na tomto seznamu bude blokováno.

Seznam povolených domén přeložených na IP adresy

Zprávy přijaté z IP adres získaných překladem domén uvedených na tomto seznamu budou doručeny příjemcům. SPF (Sender Policy Framework) záznamy se vyhodnocují automaticky při překladu IP adres.

Seznam blokovaných domén přeložených na IP adresy

Doručení zpráv z IP adres získaných překladem domén uvedených na tomto seznamu bude blokováno. SPF (Sender Policy Framework) záznamy se vyhodnocují automaticky při překladu IP adres.

Seznam ignorovaných domén přeložených na IP adresy

Zprávy přijaté z IP adres získaných překladem domén uvedených na tomto seznamu nebudou vyhodnocovány. SPF (Sender Policy Framework) záznamy se vyhodnocují automaticky při překladu IP adres.

Seznam blokovaných zemí

Doručení zpráv ze zemí uvedených na tomto seznamu bude vždy blokováno. Blokování je založeno na GeoIP. Pokud je zpráva odeslána z poštovního serveru jehož IP adresa patří dle naší geolokační databáze do země, kterou chcete blokovat, zpráva bude označena jako spam a provede se akce definovaná v rozbalovacím menu Akce, pokud se jedná o spam v sekci Ochrana transportu zpráv.


Poznámka

Seznamy domén v těle zpráv akceptují pouze existující TLD (top-level domény) dle oficiálníDatabáze kořenových zón TLD exlink.

Pokud chcete zároveň přidat více záznamů, klikněte v dolní části dialogového okna na možnost Zadat více hodnot. Jako oddělovač můžete použít nový řádek, čárku nebo středník.


Příklad

Sccénář: Vyloučení lokální IP adresy vaší infrastruktury z antispamové ochrany jejím přidáním na seznam ignorovaných IP adres.

V rozšířeném nastavení (dostupném po stisknutí klávesy F5 v hlavním okně programu) přejděte do sekce Server > Antispamová ochrana > Filtrování a ověření.

Na řádku Seznam ignorovaných IP adres klikněte na Změnit.

Klikněte na tlačítko Přidat a zadejte síťový rozsah vaší infrastruktury (IP rozsah zadejte ve formátu 1.1.1.1-1.1.1.255). Přidat můžete více rozsahů, případně jen jednu IP adresu.

Pomocí přepínače aktivujte možnost Jedná se o část interní infrastruktury.

Greylisting a SPF

V této části můžete definovat seznamy povolených IP adres a domén přeložených na IP adresy, které se použijí k vynechání greylistingové ochrany a SPF kontroly. Informace o zpracování zpráv těmito typy ochran naleznete v hlavním okně programu v sekci Protokoly > Protokol SMTP ochrany. Tyto seznamy jsou dostupné v případě, kdy máte aktivní Greylisting nebo SPF, případně obě funkce zároveň. V případě SPF se jedná o možnost Automaticky zamítnout zprávu, pokud nebyla SPF kontrola úspěšná a/nebo Automaticky vynechat greylisting při úspěšné SPF kontrole.

Použít antispamové seznamy pro automatické výjimky greylistingu a SPF

Pokud je tato možnost zapnutá, kromě níže uvedeného seznamu se pro vynechání greylistingové ochrany použijí také antispamové seznamy povolených a ignorovaných IP adres.

Seznam povolených IP adres

Na tento seznam můžete přidat IP adresy, IP adresy včetně masky a rozsah IP adres důvěryhodných poštovních serverů. Seznam můžete importovat ze souboru, kde je každý záznam oddělen novým řádkem. Obdobně, můžete existující seznam Exportovat.

Seznam povolených domén přeložených na IP adresy

Pomocí této možnosti můžete definovat seznam povolených domén (například domainname.local) přeložených na IP adresy. Seznam můžete importovat ze souboru, kde je každý záznam oddělen novým řádkem. Obdobně, můžete existující seznam Exportovat.


Poznámka

Greylisting a SPF je vyhodnocován ochranou transportu zpráv a bere v potaz seznamy IP adres/domén přeložených na IP adresy stejně jako seznamy povolených a ignorovaných IP adres. Mějte na paměti, že v případě použití SPF pravidel se tyto seznamy při jejich vyhodnocování nepoužívají.