Upozornění a oznámení

Poštovní ochrana zabezpečuje kontrolu poštovní komunikace přijímané prostřednictvím protokolu POP3 a IMAP. Pomocí zásuvného doplňku do Microsoft Outlook a dalších e-mailových klientů je zajištěna kontrola veškeré komunikace (POP3, MAPI, IMAP, HTTP). Při kontrole přijímaných zpráv jsou použity všechny pokročilé metody obsažené ve skenovacím jádře ThreatSense. Tím je zajištěna detekce nebezpečných programů ještě před aktualizací detekčního jádra. Kontrola POP3 a IMAP protokolu je nezávislá na použitém poštovním klientovi.

Do kontrolovaných zpráv je možné přidávat podpis s informacemi o výsledku kontroly. Textové upozornění můžete Přidávat do příchozích a čtených zpráv, Přidávat do předmětu příchozích a čtených infikovaných zpráv nebo pouze Přidávat do odchozích zpráv. Samozřejmě, na tyto podpisy se nelze zcela spoléhat, protože nemusí být doplněny do problematických HTML zpráv a také mohou být zfalšovány škodlivým kódem. Přidávání podpisu můžete nastavit zvlášť pro přijaté a čtené zprávy a zvlášť pro odesílané zprávy. Dostupné možnosti:

Nikdy – program nebude přidávat podpisy do žádných kontrolovaných zpráv.

Přidávat pouze do infikovaných zpráv – program bude přidávat podpisy pouze do infikovaných zpráv.

Přidávat do všech kontrolovat zpráv program bude přidávat podpisy do všech kontrolovaných zpráv.

Přidávat do předmětu odchozích infikovaných zpráv

Vypnutím této funkce se nebude do předmětu infikované zprávy přidávat informace o tom, že obsahuje infiltraci. Tato funkce se dá využít pro snadné filtrování infikovaných zpráv podle předmětu, pokud to poštovní klient umožňuje. Dále zvyšuje tato informace důvěryhodnost pro příjemce zprávy. Pokud zpráva obsahuje hrozbu, poskytne tato možnost hodnotné informace o úrovni hrozby.

Šablona přidávaná do předmětu infikovaných zpráv

Upravte tuto šablonu, pokud chcete změnit formát předpony předmětu infikovaného e-mailu. Tato funkce přidá k původnímu předmětu zprávy "Ahoj" předponu "[virus]" a výsledný předmět bude: "[virus] Ahoj". Proměnná %VIRUSNAME% představuje detekovanou hrozbou.