Kontrola při nečinnosti

Tichá kontrola všech lokálních disků v počítači se spouští v případě, že je počítač ve stavu nečinnosti. Kontrola při nečinnosti se může spustit při těchto událostech:

Vypnutí obrazovky nebo spuštění spořiče obrazovky,

Uzamčení počítače,

Odhlášení uživatele.

Spuštění i při napájení počítače z baterie

Standardně se kontrola při nečinnosti nespouští, pokud je počítač (notebook) napájen z baterie. Toto nastavení můžete změnit zaškrtnutím možnosti Spustit také při napájení počítače z baterie.

Zapisovat do protokolu

Vyberte možnost Zapisovat do protokolu, pokud chcete průběh kontroly zapisovat do protokolu a mít k výsledkům přístup ze sekce Nástroje > Protokoly > Kontrola počítače.

V této sekci upravíte parametry skeneru při nečinnosti.