Typy rozšíření vyloučených z kontroly

Přípona souboru je součástí jeho názvu, ve kterém je oddělena tečkou. Přípona označuje typ a obsah souboru. Standardně se kontrolují všechny soubory bez ohledu na příponu. Pokud však potřebujete vyloučit soubory s kontrétní příponou, nastavení parametrů ThreatSense vám umožní vyloučit soubory z kontroly na základě jejich rozšíření. To může být užitečné, pokud kontrola určitých typů souborů zabraňuje správnému spuštění aplikace.


Příklad

Pro přidání přípony klikněte na tlačítko Přidat. Zadejte příponu do textového pole (například tmp) a klikěte na tlačítko OK. Pokud vyberete možnost Zadat více hodnot, můžete přidat více přípon souborů oddělených řádky, čárkami nebo středníky (například z rozevírací nabídky vyberte možnost Středník jako oddělovač a napište edb;eml;tmp).

Při definování seznamu výjimek můžete použít jako zástupný znak ? (otazník). Otazník (?) reprezentuje jeden znak (například ?db).


Poznámka

Chcete-li zobrazit příponu (typ souboru) pro všechny soubory v operačním systému Windows, zrušte zaškrtnutí možnosti Skrýt přípony známých typů souborů v Ovládacích panelech > Možnosti složky > Zobrazit.