ESET Shell

Přístupová práva k nastavením produktu, funkcím a datům přes eShell můžete konfigurovat změnou zásad provádění ESET Shell. Výchozí nastavení je Omezené skriptování, ale v případě potřeby jej můžete změnit na Zakázáno, Pouze pro čtení nebo Úplný přístup.

Zakázáno

eShell nelze použít pro konfiguraci bezpečnostního produktu ESET. Nastavení konfigurace eShell samotného je povoleno v kontextu ui eshell. Vzhled eShell můžete přizpůsobit, ale nemůžete přistupovat k nastavení produktu či datům.

Pouze pro čtení

eShell můžete v tomto režimu použít jako monitorovací nástroj. V interaktivním i dávkovém režimu máte přístup k nastavení, funkcím a datům, ale nemůžete je měnit.

Omezené skriptování

V interaktivním režimu si můžete zobrazit a měnit všechna nastavení, funkce a data. V dávkovém režimu eShell můžete pouze data číst – nastavení ani žádná data nezměníte. Nicméně pokud použijete podepsané dávkové soubory, můžete nastavení a data měnit.

Úplný přístup

Přístup do všech nastavení je neomezený v interaktivním a dávkovém režimu (při spuštění dávek). V interaktivním režimu si můžete zobrazit a měnit všechna nastavení, funkce a data. Pro aktivaci úplného přístupu eShell je vyžadováno oprávnění administrátora. Pokud je aktivní UAC, je vyžadována elevace oprávnění.