Poštovní protokoly

Zapnout ochranu pošty prostřednictvím modulu filtrování protokolů

Protokol POP3 a IMAP je nejrozšířenější protokol určený pro příjem e-mailové komunikace prostřednictvím aplikace poštovního klienta. ESET Mail Security zajišťuje ochranu těchto protokolů zcela nezávisle na používaném klientovi.

ESET Mail Security podporuje kontrolu protokolů IMAPS a POP3S, které používají šifrovaný kanál pro výměnu informací mezi klientem a serverem. ESET Mail Security kontroluje komunikaci využívající protokol SSL (Secure Socket Layer) a TLS (Transport Layer Security). Komunikace bude kontrolována pouze na definovaných Portech používaných protokolem IMAPS/POP3S, bez ohledu na verzi operačního systému.

Možnosti IMAPS/POP3S skeneru

Šifrovaná komunikace se standardně nekontroluje. Pro aktivování kontroly šifrované komunikace je nutné zapnout kontrolu protokolu SSL/TLS.

Jednotlivé protokoly jsou reprezentovány číslem portu. Níže uvádíme porty, které ve výchozím nastavení kontroluje:

Název portu

Číslo portu

Popis

POP3

110

Výchozí port pro nešifrovaný POP3.

IMAP

143

Výchozí port pro nešifrovaný IMAP.

Secure IMAP (IMAP4-SSL)

585

Povolte filtrování protokolů SSL/TLS. V případě potřeby můžete přidat také další používané porty, kdy čísla portů oddělujte čárkou.

IMAP4 over SSL (IMAPS)

993

Povolte filtrování protokolů SSL/TLS. V případě potřeby můžete přidat také další používané porty, kdy čísla portů oddělujte čárkou.

Zabezpečený POP3 (SSL-POP)

995

Povolte filtrování protokolů SSL/TLS. V případě potřeby můžete přidat také další používané porty, kdy čísla portů oddělujte čárkou.