Aplikace stavy aplikace nastavení

V tomto dialogovém okně můžete aktivovat nebo deaktivovat upozornění na konkrétní stavy aplikace, které se mají zobrazovat v hlavním okně programu v sekci Přehled. Například můžete deaktivovat upozornění pro pozastavenou antivirovou a antispywarovou ochranu nebo zapnutý Prezentační režim. Mezi sledované stavy aplikace patří také, zda je produkt aktivní, a jestli nevypršela platnost licence.

Prostřednictvím ESET Security Management Center politik exlink můžete potlačit zobrazování informací uživateli a ponechat jejich zasílání pouze do konzole pro vzdálenou správu. V takovém případě máte v konfigurační šabloně u každé položky možnost Zobrazit uživateli a Odeslat do konzole. Pokud necháte aktivní pouze možnost Odeslat do konzole, informace se zobrazí výhradně administrátorovi v konzoli pro vzdálenou správu ESET Security Management Center. ESET Mail Security zobrazí nastavení pomocí ikony zámku. Pro lokální zobrazení uvedené hlášky byste museli použít režim dočasné změny nastavení.

application_statuses