Editor pravidel

Konkrétní zařízení můžete povolit nebo zakázat pro vybraného uživatele nebo skupinu uživatelů na základě parametrů zařízení, které definujete v konfiguraci pravidla. Seznam pravidel obsahuje popis, tedy název pravidla, typ externích zařízení, akci, která se má provést po připojení k počítači a úroveň protokolování.

Kliknutím na tlačítko Přidat vytvoříte nové pravidlo, případně upravte některé z již existujících. Pro snadnější identifikaci do pole Název zadejte jméno pravidla. Zaškrtnutím možnosti Pravidlo je aktivní dané pravidlo povolíte. Pokud ponecháte tuto možnost neaktivní, pravidlo se nebude uplatňovat a můžete jej použít v budoucnu.

Aplikovat v době

Prostřednictvím časových slotů může být pravidlo aktivní pouze v definované době. Nejprve sloty vytvořte, poté je můžete vybrat v tomto rozbalovacím menu.

Typ zařízení

Z rozbalovacího menu vyberte typ zařízení (diskové úložiště/přenosné zařízení/Bluetooth/FireWire/…). Typy zařízení se přebírají ze systému a můžete si je prohlédnout v systémovém Správci zařízení, který poskytuje informace o zařízeních připojených k počítači. Úložná média zahrnuje externí disky nebo čtečky paměťových karet připojených pomocí USB nebo FireWire. Čtečky čipových karet zahrnují čtečky karet s integrovanými elektronickými obvody jako jsou SIM karty nebo přístupové karty. Příkladem zobrazovacích zařízení jsou fotoaparáty a kamery, které neposkytují informace o uživateli, pouze vyvolávají akce. To znamená, že tato zařízení mohou být blokována pouze globálně.

Akce

Přístup na zařízení, která neslouží pro ukládání dat, může být pouze povolen nebo zakázán. Oproti tomu úložným zařízením můžete nastavit následující práva:

Čtení/Zápis – plný přístup k zařízení.

Blokovat – přístup k zařízení bude zakázán.

Pouze pro čtení – uživatel může pouze číst soubory na daném zařízení.

Upozornit – při každém připojení zařízení se uživateli zobrazí upozornění, že byl přístup na zařízení povolen/zakázán a zároveň se informace zapíše do protokolu. Informace o zařízení se neukládá. Při příštím připojení stejného zařízení se znovu uživateli zobrazí upozornění.


Poznámka

Mějte na paměti, že uvedené akce nemusí být dostupné u všech zařízení. Pokud se jedná o úložné zařízení, zobrazí se všechny. V případě zařízení, která neslouží pro ukládání dat, jsou dostupné pouze dvě akce (například akce Pouze pro čtení není dostupná pro Bluetooth zařízení, přístup k nim může být pouze povolen nebo zakázán).

Pro přizpůsobení pravidel vztažených pouze na konkrétní zařízení můžete použít další parametry. V parametrech se nerozlišuje velikost písmen.

Výrobce – filtruje podle názvu výrobce nebo ID.

Model – filtruje podle názvu zařízení.

Sériové číslo – filtruje podle sériového čísla, které zpravidla externí zařízení mají. V případě CD/DVD se jedná o sériové číslo média, nikoli mechaniky.


Poznámka

Pokud ponecháte výše uvedené údaje prázdné, pravidlo bude tyto hodnoty ignorovat. V parametrech filtrování se rozlišuje velikost písmen a nejsou podporovány zástupné znaky ((*, ?)). Data musí být zadána tak, jak je poskytuje výrobce.

Pro získání parametrů zařízení, pro které chcete vytvořit pravidlo, připojte zařízení k počítači a podívejte se do protokolu správy zařízení.

V rozbalovacím menu Zaznamenávat od úrovně si vyberte jednu s následujících možností:

Vše – zaznamenají se všechny události.

Diagnostické – do protokolu se zapíší diagnostické informace pro řešení problémů.

Informační – obsahují informační zprávy, například o úspěšné aktualizaci a všechny níže uvedené záznamy.

Varování – do protokolu se zapíší kritické chyby a varování.

Žádné – nebudou zaznamenávány žádné události nevytvoří se žádné protokoly.

Pravidla můžete přiřadit konkrétnímu uživateli nebo celé skupině uživatelů pomocí dialogového okna Seznam uživatelů. Pro úpravu seznamu uživatelů klikněte na Změnit.

Přidat – kliknutím otevřete systémové okno Vybrat typ objektu: Uživatelé nebo Skupiny, ve kterém vyberte požadované uživatele.

Odstranit – odebere vybraného uživatele ze seznamu.


Poznámka

Mějte na paměti, že není možné omezit všechna zařízení. Například zobrazovací zařízení neposkytují žádné informace o uživateli, pouze vyvolávají akci.

K dispozici jsou následující ovládací prvky:

Změnit

Kliknutím můžete změnit název pravidla a parametry (informace o zařízení zahrnující výrobce, model a sériové číslo).

Kopírovat

Kliknutím vytvoříte nové pravidlo z již existujícího pravidla.

Odstranit

Kliknutím smažete konkrétní pravidlo. Pravidlo můžete případně pouze deaktivovat pomocí zaškrtávacího pole ve sloupci Zapnuto. To může být vhodné v případě, kdy nechcete pravidlo vymazat, ale ponechat si jej pro případné použití v budoucnu.

Načíst

Po kliknutí se zobrazí informace o všech aktuálně připojených zařízeních jako je typ zařízení, výrobce, model a sériové číslo (pokud je dostupné). Po vybrání zařízení ze seznamu klikněte na tlačítko OK a do editoru pravidel se automaticky předvyplní informace o zařízení, které si následně můžete upravit.

Pravidla jsou seřazena dle priority, tedy pravidlo s nejvyšší prioritou je umístěno nahoře. Po vybrání více pravidel můžete provádět hromadné akce, například pravidla odstranit nebo změnit jejich pořadí pomocí tlačítek Nahoru/Výše/Dolů/Níže (se symbolem šipek).