Cloudová ochrana

ESET LiveGrid® je pokročilý systém včasného varování před novými hrozbami využívající cloudové technologie. Tento systém využívá reputaci souborů, díky čemuž pomáhá při detekci zcela nových hrozeb a zvyšuje výkon kontroly souborů na základě seznamu čistých souborů. Informace o nových hrozbách je v reálném čase předávána do cloudu, což umožňuje specialistům z virových laboratoří ESET udržovat ochranu před hrozbami na nejvyšší možné úrovni. Uživatelé mají díky tomuto systému možnost ověřit přímo z rozhraní produktu ESET, případně kontextového menu, reputaci souborů a spuštěných procesů – a získat o těchto objektech další informace ze systému ESET LiveGrid®.

Po dokončení instalace ESET Mail Security si vyberte jednu z následujících možností:

Můžete se rozhodnout, že nechcete zapínat ESET LiveGrid®. Nepřijdete tím o žádnou funkci, ale v některých případech může ESET Mail Security reagovat na nové hrozby se zpožděním – dokud nedojde k aktualizaci detekčního jádra.

Můžete ESET LiveGrid® nakonfigurovat pro odesílání anonymních informací o nových hrozbách společně s informací, kde byl soubor detekován. Tyto informace mohou být odeslány do virových laboratoři ESET k bližší analýze. Jejich analýza nám pomůže vylepšovat detekční schopnosti programu a aktualizovat detekční moduly.

ESET LiveGrid® shromažďuje z vašeho počítače pouze informace, které se týkají nových infiltrací. To může zahrnovat vzorek nebo kopii souboru, ve kterém se infiltrace objevila, název složky, kde se soubor nacházel, název souboru, informaci o datu a čase detekce, způsob, jakým se infiltrace dostala do počítače a informaci o používaném operačním systému.

Standardně ESET Mail Security odesílá podezřelé soubory do virové laboratoře ESET pro detailní analýzu. Pokud se infiltrace nachází v souborech s určitými příponami, jako například .doc nebo .xls, nikdy se neodesílá jejich obsah. Mezi výjimky můžete přidat další přípony souborů, jejichž obsah nechcete odesílat.

Zapnout reputační systém ESET LiveGrid® (doporučeno)

Systém ESET LiveGrid® pracující na základě reputace zvyšuje účinnost antivirového řešení ověřováním souborů vůči online databázi povolených a zakázaných souborů.

Zapnout systém zpětné vazby ESET LiveGrid®

Po aktivování této možnosti budou data zasílána k bližší analýze do virových laboratoří ESET.

Odesílat informace o pádech a diagnostická data

Po aktivování se budou do společnosti ESET odesílat informace o pádech programu a jednotlivých modulů.

Odesílat anonymní statistiky

Aktivováním této možnosti povolíte sběr informací o nově detekovaných hrozbách jako je název hrozby, datum a čas detekce, modul, který hrozbu detekoval a související metadata, kontrolované soubory (kontrolní součet, název souboru, zdroj souboru, telemetrie), blokované a podezřelé URL, verzi produktu a jeho konfiguraci včetně informací o operačním systému.

Kontaktní e-mail

Zadaný kontaktní e-mail se odešle společně s podezřelým souborem a v případě potřeby může být použit pro vyžádání dalších informací. Pokud nejsou vyžadovány další informace, standardně nebudete kontaktováni.

hmtoggle_plus0Odesílání vzorků