Ochrana databáze poštovních schránek

Pokud aktivuje možnost Proaktivní kontrola, nově příchozí zprávy nebudou kontrolovány přesně v pořadí, v jakém byly doručeny. Pokud je tato možnost aktivní a uživatel otevře zprávu, která ještě nebyla zkontrolována, tato zpráva se zkontroluje prioritně před ostatními, které jsou ve frontě.

mailbox_database_protection

Kontrola na pozadí

Zajišťuje kontrolu všech zpráv na pozadí (kontrolují se poštovní schránky i veřejné složky v Exchange databázi). Microsoft Exchange Server rozhodne na základě mnoha faktorů (vytížení systému, počtu aktivních uživatelů atp.), zda se kontrola spustí nebo nikoli. Microsoft Exchange Server si pamatuje jaké zprávy zkontroloval, a za použití jaké verze detekčního jádra. Pokud si uživatel chce otevřít zprávu, která zatím nebyla zkontrolována oproti nejnovější verzi detekčního jádra, Microsoft Exchange Server nejprve zprávu odešle ESET Mail Security ke kontrole, a až poté si ji může uživatel otevřít ve svém poštovním klientovi.
V případě potřeby můžete Kontrolovat pouze zprávy obsahující přílohy a definovat časový limit, za který mají být zprávy kontrolovány:

Všechny zprávy

Zprávy doručené za polední rok

Zprávy doručené za posledních 6 měsíců

Zprávy doručené za poslední 3 měsíce

Zprávy doručené za poslední měsíc

Zprávy doručené za poslední týden

Protože kontrola na pozadí může negativně ovlivňovat výkon systému (kontrola je prováděna po každé aktualizaci detekčního jádra), doporučujeme tuto kontrolu spouštět mimo pracovní hodiny. Pravidelné spouštění kontroly na pozadí můžete naplánovat prostřednictvím plánovače. Při vytvoření úlohy pro kontrolu na pozadí můžete definovat čas spuštění, počet opakování a další parametry dostupné v Plánovači. Vytvořená úloha se zobrazí v seznamu naplánovaných úloh, ve kterém ji také můžete upravovat, vymazat, nebo ji dočasně deaktivovat.

Počet skenovacích vláken

Číselná hodnota v rozmezí 1 až 21 reprezentující počet skenovacích vláken. Jedná se počet nezávislých skenovacích vláken, které mohou běžet souběžně. Vyšší hodnota zajistí na více procesorových systémech rychlejší kontrolu. Pro optimální výkon programu doporučujeme použít stejnou hodnotu jako v poli počet skenovacích jader ThreatSense.

Kontrolovat těla RTF zpráv

Volitelně můžete aktivovat kontrolu těl RTF zpráv. Těla RTF zpráv mohou obsahovat makro viry.


Poznámka

Těla zpráv v plain-textu nejsou kontrolována prostřednictvím VSAPI.

Akce, pokud není možné objekt vyléčit:

Žádná akce – zpráva zůstane beze změny

Zkrátit na nulovou délku – příloha bude oříznuta na nulovou délku

Nahradit obsah informací o provedené akci – originální tělo zprávy a obsah přílohy bude nahrazen informací o provedené akci.

Vymazat zprávu – zpráva bude odstraněna

Alce, pokud se jedná o phishing:

Žádná akce – zpráva zůstane beze změny

Vymazat zprávu – zpráva bude odstraněna


Poznámka

Veřejné složky jsou zranitelné stejně jako poštovní schránky. Z tohoto důvodu byste je měli také kontrolovat.