Ochrana transportu zpráv

Akci s detekovanými objekty v průběhu transportu zpráv můžete nastavit jednotlivě a rozdílně pro každý modul produktu ESET Mail Security (Antivirus, Anti-phishing a Antispam).

Akce, pokud není možné objekt vyléčit:

Žádná akce – infikovaná zpráva zůstane beze změny

Přesunout do karantény – infikovaná zpráva bude přesunuta do karantény

Zamítnout zprávu – přijetí infikované zprávy bude zamítnuto

Tiše zahodit zprávu – zpráva bude odstraněna a nedojde k odeslání nedoručenky (NDR)


Poznámka

Pokud vyberete možnost Žádná akce a zároveň v parametrech skenovacího jádra ThreatSenseThreatSense antivirové a antispywarové ochrany nastavíte úroveň léčení na Neléčit, změní se Stav ochrany (na žlutou barvu) a zobrazí se informace "Léčení prostřednictvím transportního agenta je vypnuté". Je to z důvodu, že tato kombinace nastavení představuje bezpečnostní riziko, a nedoporučujeme ji používat. Pro zajištění kvalitní úrovně ochrany změňte vždy pouze jedno z uvedených nastavení.

mail_trans_protection

Alce, pokud se jedná o phishing:

Žádná akce – phishingová zpráva zůstane beze změny

Přesunout do karantény – phishingová zpráva bude přesunuta do karantény

Zamítnout zprávu – přijetí phishingové zprávy bude zamítnuto

Tiše zahodit zprávu – zpráva bude odstraněna a nedojde k odeslání nedoručenky (NDR)

Akce, pokud se jedná o spam:

Žádná akce– nevyžádaná zpráva zůstane beze změny

Přesunout do karantény – nevyžádaná zpráva bude přesunuta do karantény

Zamítnout zprávu – přijetí nevyžádané zprávy bude zamítnuto

Tiše zahodit zprávu – zpráva bude odstraněna a nedojde k odeslání nedoručenky (NDR)

Zamítavá SMTP odpověď

Definovat můžete Kód odpovědi, Stavový kód a Odpověď pro dočasně zamítavou SMTP odpověď odesílanou SMTP serveru při zamítnutí zprávy. Odpověď můžete zadat v následujícím formátu:

Kód odpovědi

Stavový kód

Odpověď

250

2.5.0

Requested mail action okay, completed

451

4.5.1

Requested action aborted:local error in processing

550

5.5.0

Requested action not taken:mailbox unavailable

554

5.6.0

Invalid content


Poznámka

Při definování SMTP zamítavé odpovědi zprávu můžete použít systémové proměnné.

Zapsat výsledek kontroly do hlavičky zprávy

Pokud je tato možnost aktivní, výsledek kontroly se zapíše do hlavičky zprávy. Pro snadnou identifikaci hlavička začíná X_ESET (například X_EsetResult nebo X_ESET_Antispam).

V rozbalovacím menu Přidávání oznámení do těla kontrolovaných zpráv máte následující možnosti:

Nepřidávat do zpráv – informace se nepřidá do žádné zprávy.

Přidávat pouze do infikovaných zpráv – informace se přidá pouze do infikovaných zpráv.

Přidávat do všech zpráv (neplatí pro interní zprávy) – informace se přidá do všech zpráv.

Úprava předměru

Pokud je tato možnost aktivní, můžete definovat šablonu, kterou produkt přidá do předmětu infikovnaých, nevyžádaných a phishingových zpráv.

Šablona přidávaná do předmětu infikovaných zpráv

ESET Mail Security přidá do předmětu zprávy řetězec definovaný v poli Šablona přidávaná do předmětu infikovaných zpráv (standardně se přidá prefix [found threat %VIRUSNAME%]). Tuto možnost můžete využít k automatizaci antispamového filtru a filtrovat zprávy na základě předmětu. Například si vytvoříte specifické pravidlo, ať již na serveru nebo klientské stanici (pokud touto možností poštovní klient disponuje), a zprávy se specifickým předmětem přesouvejte do samostatné složky.

Přidat poznámku do předmětu zpráv označených jako spam

ESET Mail Security přidá do předmětu zprávy řetězec definovaný v poli Šablona přidávaná do předmětu zpráv označených jako spam (standardně se přidá prefix [SPAM]). Tuto možnost můžete využít k automatizaci antispamového filtru a filtrovat zprávy na základě předmětu. Například si vytvoříte specifické pravidlo, ať již na serveru nebo klientské stanici (pokud touto možností poštovní klient disponuje), a zprávy se specifickým předmětem přesouvejte do samostatné složky.

Šablona přidávaná do předmětu phishingových zpráv

ESET Mail Security přidá do předmětu zprávy řetězec definovaný v poli Šablona přidávaná do předmětu zpráv označených phishingových zpráv (standardně se přidá prefix [PHISH]). Tuto možnost můžete využít k automatizaci antispamového filtru a filtrovat zprávy na základě předmětu. Například si vytvoříte specifické pravidlo, ať již na serveru nebo klientské stanici (pokud touto možností poštovní klient disponuje), a zprávy se specifickým předmětem přesouvejte do samostatné složky.


Poznámka

Při definování předmětu zprávy můžete použít systémové proměnné.