Počítač

Antivirus a antispyware zajišťuje komplexní ochranu před nebezpečnými programy ohrožujícími systém. Zahrnuje kontrolu souborů, e-mailů a internetové komunikace. V případě zjištění škodlivého kódu jej modul Antivir dokáže eliminovat zablokováním, následným vyléčením, odstraněním nebo přesunutím do karantény.

Možnosti skeneru

V možnostech kontroly, které jsou společné pro všechny moduly (např. Rezidentní ochrana souborového serveru, Ochrana přístupu na web,...), můžete zapnout nebo vypnout následující detekci:

Potenciálně nechtěné aplikace (PUA)

Potenciálně nechtěné aplikace zpravidla nepředstavují bezpečnostní riziko, ale mohou do systému instalovat další nechtěný software, měnit jeho vzhled a chování. To vše bez vašeho vědomí. Případně se aplikace nechová tak, jak byste od ní čekali.
Do této kategorie řadíme aplikace zobrazující reklamy, download wrappery, toolbary do internetových prohlížečů, bundleware, trackware atp.
Více informací o tomto typu aplikací naleznete ve slovníku pojmů exlink.

Potenciálně zneužitelné aplikace

Jako potenciálně zneužitelné aplikace označujeme legitimní programy, které mohou být v nesprávných rukách zneužity. Potenciálně zneužitelné aplikace jsou legitimní komerční aplikace, které mohou být zneužity ke škodlivé činnosti.
Do této kategorie řadíme nástroje pro cracking, hacking a lámání hesel, generátory licenčních klíčů, aplikace pro získání produktových klíčů z operačního systému, software pro vzdálený přístup nebo ovládání počítače, keyloggery atp. Tato možnost je standardně vypnuta.
Více informací o tomto typu aplikací naleznete ve slovníku pojmů exlink.

Potenciálně podezřelé aplikace

Jako podezřelé aplikace označujeme software komprimovaný pomocí packerů nebo protektorů. Tyto nástroje využívají pro komprimování a šifrování dat proprietární metody a autoři aplikací je často používají pro zabránění reverzního inženýrství nebo obfuskaci zdrojového kódu (například pro ukrytí škodlivého kódu).
Do této kategorie řadíme všechny neznámé aplikace komprimované packery nebo protektory, které často využívají tvůrci škodlivého kódu ve snaze vyhnout se detekci ze strany antivirových řešení.

Povolit prvotní kontrolu

Aktivováním této možnosti se po dokončení instalace produktu a aktualizace modulů spustí kontrola na přítomnost škodlivého kódu. Její dokončení urychlí kontroly prováděné v budoucnu. Tuto kontrolu, stejně jako ostatní, můžete kdykoli v hlavním okně programu na záložce Kontrola.

Anti-Stealth ochrana

Technologie Anti-Stealth je sofistikovaný systém pro detekci nebezpečných programů například rootkitů exlink, které jsou po svém spuštění neviditelné pro operační systém. Ty jsou imunní vůči standardním detekčním technikám.

V této části můžete vytvořit výjimky z rezidentní ochrany pro konkrétní procesy. To můžete využít například pro zálohování řešení, kdy po vyloučení konkrétních procesů budou ignorovány všechny soubory, ke kterým tyto procesy přistupují, což minimalizuje zásahy aplikací třetích stran do procesu zálohování.

Do tohoto seznamu můžete přidat soubory a složky, které nechcete kontrolovat. Pro zajištění kontroly všech objektů na hrozby doporučujeme výjimky vytvářet pouze v nevyhnutelných případech. Přesto někdy mohou nastat situace, kdy je nutné objekt vyloučit z kontroly, například u velkých databází, jejichž kontrola by zpomalila počítač nebo aplikací, u kterých dochází ke konfliktu se skenovacím jádrem.