Rezidentní ochrana souborového systému

Rezidentní ochrana kontroluje veškeré dění v počítači. Všechny soubory, které se v počítači otevírají, vytvářejí a spouštějí jsou kontrolovány na přítomnost infiltrace. Standardně se rezidentní ochrana spustí vždy při startu operačního systému. Ve zvláštních případech (například pokud dochází ke konfliktu s jiným rezidentním programem), je možné spuštění rezidentní ochrany zastavit pomocí přepínače Zapnout rezidentní ochranu souborového systému v Rozšířeném nastavení (F5) v sekci Detekční jádro > Rezidentní ochrana souborového systému > Obecné.

Kontrola médií

Standardně je nastavena kontrola všech typů médií na možné hrozby:

Lokální disky – kontrola lokálních pevných disků v počítači.

Výměnná média – kontrola CD, DVD, USB klíčů, Bluetooth zařízení a dalších.

Síťové disky – kontrola namapovaných síťových disků.

Doporučujeme ponechat toto nastavení. Změnu doporučujeme pouze ve zvláštních případech, např. pokud při kontrole určitého média dochází k výraznému zpomalení.

Kontrola při událostech

Ve výchozím nastavení jsou kontrolovány soubory při jejich otevření, vytvoření nebo spuštění. Doporučujeme ponechat standardní nastavení, které poskytuje maximální možnou ochranu vašeho počítače.

Otevření souboru  zapne nebo vypne kontrolu souborů při přístupu a otevírání.

Vytvoření souboru – zapne nebo vypne kontrolu vytvářených nebo upravovaných souborů.

Spuštění souboru – zapne nebo vypne kontrolu souborů při jejich spouštění.

Přístup k výměnnému médiu – zapne nebo vypne kontrolu souborů, které přistupují k výměnným zařízením.

Rezidentní ochrana souborového systému kontroluje všechny typy médií a spouští se při mnoha typech událostí jako je přístup k souboru. Při kontrole jsou používány detekční metody technologie ThreatSense (ty jsou popsány v kapitole Nastavení skenovacího jádra ThreatSense). Chování rezidentní ochrany může být odlišné u nově vytvářených než existujících souborů. Například, pro nově vytvářené soubory můžete nastavit hlubší úroveň kontroly.

Pro zajištění minimálních systémových nároků, nejsou již dříve kontrolované soubory znovu kontrolovány (pokud nebyly změněny). Soubory jsou opět kontrolovány pouze po každé aktualizaci detekčního jádra. Toto chování můžete ovlivnit pomocí Smart optimalizace. Pokud je tato funkce zakázána, všechny soubory jsou kontrolovány vždy, když se k nim přistupuje. Pokud chcete možnosti kontroly upravit, otevřete Rozšířené nastavení (stisknutím klávesy F5 v hlavním okně programu), přejděte na záložku Počítač > Rezidentní ochrana souborového systému. Dále přejděte na záložku Parametry skenovacího jádra ThreatSense > Ostatní a aktivujte nebo vypněte možnost Používat Smart optimalizaci.