Upozornění a oznámení

Okno Upozornění a události se nachází v sekci Uživatelské rozhraní a umožňuje konfiguraci výstražných a informačních hlášení ESET Mail Security, například informace o úspěšné aktualizaci. Nastavit můžete dobu zobrazení a průhlednost bubliny s upozorněním (pouze na systémech, které to podporují).

Výstražná upozornění

Vypnutím této možnosti zakážete produktu ESET Mail Security zobrazování oznámení v oznamovací oblasti Windows.

Oznámení na pracovní ploše

Upozornění na ploše a bublinové tipy slouží pouze pro zobrazování informací a nenabízejí ani nevyžadují interakci uživatele. Zobrazují se v pravém dolním rohu obrazovky. Pokud nechcete zobrazovat oznámení nevyžadující interakci při běhu aplikací přes celou obrazovku, vyberte možnost Nezobrazovat oznámení při běhu aplikací zobrazených na celou obrazovku. Dále zde naleznete možnosti pro konfiguraci doby zobrazení upozornění a průhlednosti tohoto okna. Pokud nechcete zobrazovat oznámení nevyžadující interakci při běhu aplikací přes celou obrazovku, vyberte možnost Nezobrazovat oznámení při běhu aplikací zobrazených na celou obrazovku.

V rozbalovacím menu Zobrazovat události od úrovně můžete nastavit bezpečnostní úroveň, od které chcete být informováni. K dispozici jsou následující možnosti:

Diagnostické – obsahují informace důležité pro ladění programu a všechny níže uvedené záznamy,

Informační – obsahují informační zprávy, například o úspěšné aktualizaci a všechny níže uvedené záznamy,

Varování – obsahují varovné zprávy a kritické chyby,

Chyby – obsahují chyby typu "Chyba při stahování souboru aktualizace" a kritické chyby,

Kritické – obsahují pouze kritické chyby (chyba při startu antivirové ochrany).

Poslední možností v tomto okně je nastavení příjemce zpráv ve víceuživatelských systémech. Do pole Ve víceuživatelském prostředí posílat systémová hlášení tomuto uživateli zadejte jméno uživatele, kterému bude produkt zobrazovat systémová oznámení. Standardně by tímto uživatelem měl být administrátor systému nebo sítě. Tato možnost je vhodná pro terminálové systémy, kdy všechna systémová oznámení budou zasílána jen administrátorovi.

Informační okna

V informačních oknech se zobrazují krátké zprávy nebo výzvy uživateli.

Zavírat informační okna automaticky

Pop-up okna se zavírají automaticky po uplynutí definovaného intervalu. Po uplynutí nastaveného času se okno s upozorněním zavře, pokud jej dříve nezavřete ručně.

Potvrzovací zprávy

Kliknutím na Změnit si zobrazíte dialogové okno se seznamem akcí ESET Mail Security, jejichž provedení bude nutné potvrdit. Pomocí zaškrtávacích polí se rozhodněte, na které akce se vás má produkt dotázat.