Průvodce clusterem – instalace uzlů a aktivace clusteru

Při vzdálené instalaci v průběhu inicializace ESET Clusteru je instalační balíček vyhledáván ve složce %ProgramData%\ESET\<Produt_name>\Installer. Pokud nebude v dané složce instalační balíček nalezen, uživateli se zobrazí výzva a bude nutné jej vybrat ručně.

cluster_product_install_ready


Poznámka:

Pokud se pokoušíte vzdáleně instalovat na uzly s odlišnou architekturou operačního systému (32-bit vs 64-bit), budete na to upozornění a vyzváni k ruční instalaci produktu ESET na jednotlivé uzly.

cluster_product_install_progress

Pokud jste správně nakonfigurovali ESET Cluster, v hlavním okně programu na záložce Nastavení > Server bude tato funkce bude aktivní..


Poznámka:

Pokud je na některých uzlech nainstalována starší verze produktu ESET Mail Security, před vytvořením clusteru budete vyzváni k provedení aktualizace. Instalaci nové verze může provést průvodce vytvořením clusteru, ale mějte na paměti, že může dojít k restartování serveru, na kterém je nainstalována starší verze.

cluster_installed_correctly

Aktuální stav ESET Clusteru si zobrazíte v hlavním menu v sekci Nástroje > Cluster.