Průvodce clusterem – ověření uzlů

V dalším kroku dojde k ověření uzlů. V protokolu se zobrazí informace, zda:

jsou existující uzly v ESET Clusteru online,

jsou nově přidané uzly dosažitelné,

jsou uzly online,

jsou na uzlech dostupná administrativní sdílení,

je na uzlech možné vzdáleně spouštět soubory,

je na uzlech nainstalována správná verze produktu ESET,

jsou na uzlech zaregistrovány nové certifikáty.

cluster_install_check_progress

Po dokončení kontroly se zobrazí výsledek:

cluster_install_check_result