Průvodce clusterem – možnosti konfigurace

Vyberte způsob distribuce certifikátu a rozhodněte se, jakým způsobem chcete uzly instalovat produkt ESET.

Distribuce certifikátu

Automaticky vzdáleně – certifikát bude nainstalován automaticky.

Ručně – po kliknutí na tlačítko Generovat se zobrazí dialogové okno, ve které vyberte složku pro uložení certifikátů. Do definované složky se vygeneruje kořenový certifikát společně s certifikáty pro jednotlivé uzly, kterou jsou důležité pro konfiguraci ESET Clusteru. Kliknutím na tlačítko Ano následně zaregistrujete vygenerované certifikáty na lokálním stroji.

Instalace produktu na jiné uzly

Automaticky vzdáleně – ESET Mail Security se nainstaluje automaticky na každý uzel (platí pro případ, že je na všech uzlech OS se stejnou architekturou).

Ručně – tuto možnost vyberte v případě, pokud chcete ESET Mail Security instalovat ručně (například ve smíšeném prostředí, kdy máte na uzlech OS s odlišnou architekturou).

Odeslat licenci na uzly s neaktivovaným produktem

Tuto možnost vyberte, pokud chcete bezpečnostní produkt ESET instalovaný na uzly clusteru automaticky aktivovat.


Poznámka:

Pokud chcete vytvořit ESET Cluster ve smíšeném prostředí s rozdílnou systémovou architekturou (32-bit a 64-bit), bude nutné nainstalovat ESET Mail Security ručně. O tom, že se jedná o smíšené prostředí vás průvodce informuje v další kroku.