Podezřelý soubor

Pozorované projevy a příznaky infekce

Uveďte prosím, co nejdetailnější popis chování souboru v systému pro přesnější analýzu souboru.

Původ souboru (URL adresa nebo výrobce aplikace)

Uveďte URL adresu, případně jeho výrobce (pokud je znám) pro lepší identifikaci souboru.

Poznámky a doplňující informace

Veškeré další informace, které by mohly pomoci při identifikaci a zpracování souboru.


Poznámka:

Pouze první parametr – Pozorované projevy a příznaky infekce – je povinný, ale poskytnutím doplňujících informací pomůžete významnou měrou při identifikaci a zpracování vzorků.