Test Anti-Phishingové ochrany

Pro otestování funkčnosti Anti-Phishingové ochrany odešlete následující odkaz (URL) v předmětu nebo těle zprávy:

https://www.amtso.org/check-desktop-phishing-page/

Informace o aktivitě Anti-Phishingové ochrany naleznete v hlavním okně programu v sekci Protokoly > Ochrana poštovního serveru. V protokolu budou uvedeny informace o jednotlivých zprávách společně s počtem phishingových odkazů.