Інтерактивна довідка ESET

Виберіть тему

Інсталяція з командного рядка

Наведені нижче параметри потрібно використовувати лише зі скороченим, основним або відсутнім рівнем інтерфейсу користувача. Щоб дізнатися версію, яка використовувалася msiexec для відповідних перемикачів командного рядка, див. документацію.

Підтримувані параметри:

APPDIR=<path>

Шлях – дійсний шлях до каталогу.

Каталог для інсталяції програми.

Приклад: emsx_nt64.msi /qn APPDIR=C:\ESET\ ADDLOCAL=DocumentProtection

APPDATADIR=<path>

Шлях – дійсний шлях до каталогу.

Каталог для інсталяції даних програми.

MODULEDIR=<path>

Шлях – дійсний шлях до каталогу.

Каталог для інсталяції модуля.

ADDLOCAL=<list>

Інсталяція компонентів – список необов’язкових функцій, які потрібно інсталювати локально.

Використання з пакетами ESET .msi: emsx_nt64.msi /qn ADDLOCAL=<list>.

Щоб дізнатися більше про властивість ADDLOCAL, перегляньте сторінку https://docs.microsoft.com/uk-ua/windows/desktop/Msi/addlocal.

Список ADDLOCAL – це розділений комами список усіх функцій, які буде інстальовано.

Під час вибору функції, яку потрібно інсталювати, додайте в список повний шлях (усі батьківські функції).

REMOVE=<list>

Інсталяція компонентів – батьківська функція, яку ви не хочете інсталювати локально.

Використання з пакетами ESET .msi: emsx_nt64.msi /qn REMOVE=<list>.

Щоб дізнатися більше про властивість REMOVE, перегляньте сторінку https://docs.microsoft.com/uk-ua/windows/desktop/Msi/remove.

Список REMOVE – це розділений комами список батьківських функцій, які не інсталюватимуться (або видалятимуться, якщо їх уже інстальовано).

Достатньо вказати лише батьківську функцію. Не потрібно додавати в список всі дочірні функції.

ADDEXCLUDE=<list>

Список ADDEXCLUDE — це розділений комами список імен усіх функцій, які не інсталюватимуться.

Під час вибору функції, яку не потрібно інсталювати, у список потрібно додати весь шлях (наприклад, усі його підфункції) і пов’язані невидимі функції.

Приклад: emsx_nt64.msi /qn ADDEXCLUDE=<list>


note

ADDEXCLUDE не можна використовувати з ADDLOCAL

Наявність функцій:

Обов’язкова: функція інсталюється завжди.

Необов’язкова. Функцію можна не вибирати для інсталяції.

Невидима. Логічна функція, що обов’язково інсталюється для належної роботи інших функцій.

Список функцій ESET Mail Security:


important

Імена всіх функцій чутливі до регістру, наприклад RealtimeProtection – не те ж саме, що REALTIMEPROTECTION.

Ім’я функції

Наявність функцій

SERVER

Обов’язкова

RealtimeProtection

Обов’язкова

MAILSERVER

Обов’язкова

WMIProvider

Обов’язкова

HIPS

Обов’язкова

Updater

Обов’язкова

eShell

Обов’язкова

UpdateMirror

Обов’язкова

DeviceControl

Необов’язково

DocumentProtection

Необов’язково

WebAndEmail

Необов’язково

ProtocolFiltering

Невидима

NetworkProtection

Необов’язково

IdsAndBotnetProtection

Необов’язково

Rmm

Необов’язково

WebAccessProtection

Необов’язково

EmailClientProtection

Необов’язково

MailPlugins

Невидима

Cluster

Необов’язково

_Base

 

eula

 

ShellExt

Необов’язково

_FeaturesCore

 

GraphicUserInterface

Необов’язково

SysInspector

Необов’язково

EnterpriseInspector

Необов’язково

Якщо потрібно видалити якусь із наведених функцій, видаліть усю групу, указавши всі функції, що входять до неї. В іншому разі функцію не буде видалено. Ось дві групи (кожен рядок позначає одну групу):

GraphicUserInterface,ShellExt

NetworkProtection,WebAccessProtection,IdsAndBotnetProtection,ProtocolFiltering,MailPlugins,EmailClientProtection

 


example

Виключення розділу NetworkProtection (разом із дочірніми функціями) з інсталяції за допомогою параметра REMOVE та вказанням лише батьківської функції:

msiexec /i emsx_nt64.msi /qn ADDLOCAL=ALL REMOVE=NetworkProtection

 

Можна також використати параметр ADDEXCLUDE, але потрібно вказати всі дочірні функції:

msiexec /i emsx_nt64.msi /qn ADDEXCLUDE=NetworkProtection,WebAccessProtection,IdsAndBotnetProtection,^
ProtocolFiltering,MailPlugins,EmailClientProtection

 

Щоб рішення ESET Mail Security налаштувалось автоматично після інсталяції, укажіть у команді інсталяції основні параметри конфігурації.


example

Інсталюйте ESET Mail Security і вимкніть ESET LiveGrid®:

msiexec /i emsx_nt64.msi /qn /l*xv msi.log CFG_LIVEGRID_ENABLED=0

Список усіх властивостей конфігурації:

Перемикач

Значення

CFG_POTENTIALLYUNWANTED_ENABLED=1/0

0 – вимкнено, 1 – увімкнено

CFG_LIVEGRID_ENABLED=1/0

0 – вимкнено, 1 – увімкнено

FIRSTSCAN_ENABLE=1/0

0 – вимкнути, 1 – увімкнути

CFG_PROXY_ENABLED=0/1

0 – вимкнено, 1 – увімкнено

CFG_PROXY_ADDRESS=<ip>

IP-адреса проксі-сервера

CFG_PROXY_PORT=<port>

Номер порту проксі-сервера

CFG_PROXY_USERNAME=<user>

Ім’я користувача для автентифікації

CFG_PROXY_PASSWORD=<pass>

Пароль для автентифікації

Параметри мови: мова продукту (необхідно вказати обидва параметри)

Перемикач

Значення

PRODUCT_LANG=

Десятковий код мови, наприклад 1033 для English - United States. Перегляньте список кодів мов.

PRODUCT_LANG_CODE=

Рядок коду мови (мова й регіональні параметри) у нижньому регістрі, наприклад en-us для English - United States. Перегляньте список кодів мов.