Antiphishingový test

Na otestovanie funkčnosti antiphishingovej ochrany pošlite e-mail s nasledujúcim odkazom (URL) v tele alebo predmete správy:

https://www.amtso.org/check-desktop-phishing-page/

Ak si chcete pozrieť aktivitu antiphishingovej ochrany, prejdite do časti Protokoly > Protokol ochrany e-mailových serverov. Nájdete tam informácie o e-mailových správach a phishingových odkazoch, ktoré v nich boli detegované.