ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Pripojenie k účtu ESET HOME

Aby ste mohli využívať túto funkciu, je potrebné aplikáciu ESET Mobile Security aktualizovať na verziu 6.3 alebo novšiu.


important

Aktivácia produktu ESET Mobile Security v účte ESET HOME

Ak chcete druhýkrát aktivovať produkt na tom istom zariadení prostredníctvom účtu ESET HOME (napríklad po preinštalovaní aplikácie ESET Mobile Security), najskôr musíte zariadenie manuálne odstrániť z predplatného v účte ESET HOME. V opačnom prípade nebude možné toto zariadenie aktivovať prostredníctvom účtu ESET HOME.

Pripojenie zariadenia k existujúcemu účtu ESET HOME

1.Ťuknite na ikonu menu hamburger_menu.

2.Ťuknite na ESET HOME.

arrow_down_homePokračovať cez Google
arrow_down_homeVytvoriť účet alebo sa prihlásiť
arrow_down_homePokračovať cez Apple
arrow_down_homeSkenovať QR kód

3.Ak sa s týmto zariadením prihlasujete k svojmu účtu ESET HOME po prvýkrát, zariadenie si pomenujte, aby ste ho vedeli v účte ESET HOME ľahšie identifikovať. Ťuknite na Ďalej.

4.Ak používate bezplatnú skúšobnú verziu a v účte ESET HOME máte dostupné predplatné, bude vám ponúknutá možnosť aktivovať ESET Mobile Security.

a.Vyberte príslušné predplatné.

b.Ťuknite na možnosť Aktivovať.

5.Ťuknite na Dokončiť.


Odpojenie zariadenia od účtu ESET HOME

1.Ťuknite na ikonu menu hamburger_menu.

2.Ťuknite na Účet ESET HOME.

3.Ťuknite na Odpojiť zariadenie. Táto možnosť je k dispozícii, len ak je vaše zariadenie pripojené k účtu ESET HOME.

4.Použite odtlačok prsta alebo zadajte svoj PIN kód.

5.Ťuknite na Odpojiť.