Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Blokada aplikacji

Funkcja Blokada aplikacji umożliwia zabezpieczanie dostępu do wybranych aplikacji (do obsługi poczty e-mail, wiadomości, kalendarza itd.) przy użyciu kodu PIN lub odcisku palca. Blokada aplikacji zapobiega dostępowi osób nieupoważnionych do wybranych aplikacji nawet wtedy, gdy urządzenie jest odblokowane.


example

Zalecenie

Funkcja włączeniu uprawnienia Nakładka ekranowa (umożliwia wyświetlanie aplikacji na wierzchu) dla ESET Mobile Security.

Aby skonfigurować funkcję Blokada aplikacji na urządzeniu, należy wykonać poniższe czynności:

1.Włącz Blokadę aplikacji na ekranie głównym aplikacji ESET Mobile Security.

2.Naciśnij Włącz.

3.Zezwól na uprawnienia dostępu do informacji o użyciu i kliknij Kontynuuj.

4.Wprowadź kod PIN do odblokowywania aplikacji.

5.Potwierdź kod PIN, wpisując go ponownie.

6.Naciśnij aplikację, aby ją zablokować lub odblokować.

Skonfiguruj ustawienia blokady aplikacji

Aby uzyskać dostęp do ustawień blokady aplikacji, otwórz menu three_dots_menu w prawym górnym rogu i kliknij Ustawienia:

Zablokuj nowe aplikacje — kiedy opcja blokady aplikacji jest włączona, po instalacji nowej aplikacji na urządzeniu jest wyświetlane pytanie, czy chcesz zablokować nową aplikację.

Zablokuj ponownie aplikację — możesz ustawić Blokadę aplikacji tak, by blokowała aplikacje bezpośrednio po zamknięciu, po wyłączeniu ekranu lub po upływie minuty.

Typ blokady — aplikację można zablokować przy użyciu PIN lub wzoru.

Odblokuj odciskiem palca — ta opcja jest dostępna tylko po zapisaniu zweryfikowanego odcisku palca na urządzeniu. Po jej włączeniu można odblokowywać aplikacje przy użyciu odcisku palca zapisanego na urządzeniu. Nadal będzie można odblokowywać aplikacje przy użyciu PIN. Aby to zrobić, wybierz pozycję Użyj kodu PIN podczas otwierania zablokowanej aplikacji.

Alert o włamaniu — po serii nieudanych prób odblokowania urządzenia ESET Mobile Security robi zdjęcie włamywaczowi. Zdjęcie to jest wyświetlane po kolejnym udanym odblokowaniu aplikacji.

Wyłącz blokadę aplikacji

1.Przejdź do blokady aplikacji w ESET Mobile Security.

2.Wpisz kod PIN blokady aplikacji.

3.Naciśnij menu three_dots_menu w prawym górnym rogu.

4.Naciśnij pozycję Wyłącz.

night_mode_iconWłączanie trybu nocnego

Tryb nocny na ekranie blokady aplikacji jest łagodniejszy dla oczu i można go włączyć, wybierając ikonę trybu nocnego w prawym górnym rogu.