Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Ενεργοποίηση

Για να ξεκλειδώσετε δυνατότητες της έκδοσης Premium, πρέπει να ενεργοποιήσετε το ESET Mobile Security.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να ενεργοποιήσετε το ESET Mobile Security. Η διαθεσιμότητα μιας συγκεκριμένης μεθόδου ενεργοποίησης ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα σας, καθώς και με τα μέσα διανομής (ιστότοπος ESET, Google Play). Αυτό το σενάριο περιγράφει πότε χρησιμοποιείται η δωρεάν έκδοση.

Εάν δεν διαθέτετε ακόμα συνδρομή

1.Πατήστε το κουμπί μενού hamburger_menu για να ανοίξετε το κύριο μενού.

2.Πατήστε το στοιχείο συνδρομή στο κύριο μενού.

3.Στην ενότητα Η συνδρομή σας, πατήστε το στοιχείο Αναβάθμιση στην έκδοση Premium.

4.Επιλέξτε από την προσφορά συνδρομής. Πατήστε το κουμπί Αναβάθμιση σε έκδοση Premium για να επιβεβαιώσετε το επιλεγμένο πρόγραμμα συνδρομής. Η συνδρομή σας Έκδοση Premium θα ανανεώνεται αυτόματα μέχρι να ακυρωθεί.

5.Θα λάβετε οδηγίες για να ολοκληρώσετε την αγορά μέσω του Google Play.

6.Θα λάβετε μια απόδειξη παραγγελίας από το Google Play με τον αριθμό Παραγγελίας σας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συσχετίζεται με το λογαριασμό σας στο Google Play. Επίσης, θα λάβετε ένα email από την ESET (χωρίς δυνατότητα απάντησης) με τις πληροφορίες της συνδρομής σας, στον ίδιο λογαριασμό email. Αποθηκεύστε αυτά τα email για μελλοντική αναφορά.

7.Το προϊόν σας θα ενεργοποιηθεί αυτόματα, μετά την επιτυχή αγορά μέσω του Google Play.

Εάν αγοράσατε μια συνδρομή από τη διεύθυνση ESET.com:

Το κλειδί ενεργοποίησης είναι μια μοναδική συμβολοσειρά με την εξής μορφή: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX, που χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση του κατόχου της συνδρομής. Μπορείτε να το βρείτε στο email που λάβατε από την ESET ή στην κάρτα συνδρομής που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος.


important

Διαθεσιμότητα δυνατοτήτων

Ορισμένες δυνατότητες, όπως οι Παραπεμπτικοί κώδικες, είναι διαθέσιμες μόνο σε κατόχους συνδρομής Google Play. Αυτές οι δυνατότητες θα είναι ανενεργές, εάν το προϊόν ενεργοποιηθεί με συνδρομή που αγοράστηκε από τη διεύθυνση eset.com.

Εάν έχετε ήδη μια συνδρομή

Ενεργοποιήστε το ESET Mobile Security με τη συνδρομή που έχει ήδη συσχετιστεί με το ESET HOME

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα ενεργοποίησης εάν διαθέτετε ήδη μια συνδρομή του ESET Mobile Security στον λογαριασμό σας στο ESET HOME ή εάν εγκαταστήσατε το ESET Mobile Security από το email επαλήθευσης που στάλθηκε από τον δικό σας λογαριασμό στο ESET HOME ή από τον λογαριασμό κάποιου άλλου ατόμου:

1.Ελέγξτε τα στοιχεία ενεργοποίησης στην εφαρμογή ESET Mobile Security και πατήστε το στοιχείο Συνέχεια για να συμφωνήσετε ότι η διεύθυνση email που εμφανίζεται θα διαχειρίζεται τη συσκευή σας.


note

Λεπτομέρειες ενεργοποίησης

Εάν λάβετε ένα email προστασίας ESET από κάποιο άτομο, η διαχείριση του ESET Mobile Security θα πραγματοποιείται από τον λογαριασμό ESET HOME του αποστολέα. Εάν συμφωνείτε, αποσυνδέστε πρώτα τη συσκευή από τον λογαριασμό σας στο ESET HOME. Εάν δεν συμφωνείτε, πατήστε το στοιχείο Απόρριψη και συνεχίστε στον Οδηγό έναρξης με το βήμα 4. Ανατρέξτε στο άρθρο της Γνωσιακής βάσης για εικονογραφημένες οδηγίες σχετικά με την αποσύνδεση της συσκευής από τον λογαριασμό σας στο ESET HOME (είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά και σε πολλές άλλες γλώσσες).

2.Δημιουργήστε ένα ψευδώνυμο για τη συσκευή σας και πατήστε Επόμενο.

3.Εάν η ενεργοποίηση είναι επιτυχής, πατήστε το στοιχείο Τέλος.

4.Πατήστε το στοιχείο Έναρξη πρώτης σάρωσης.

5.Για να λειτουργήσει σωστά το ESET Mobile Security, πατήστε Συνέχεια για να επιτρέπεται η πρόσβαση σε όλα τα αρχεία.

Εάν εμφανιστεί κάποιο ζήτημα και δεν μπορείτε να συσχετίσετε το ESET Mobile Security με τον λογαριασμό σας στο ESET HOME, επισκεφτείτε το θέμα Σύνδεση με το ESET HOME.

Αφού ενεργοποιήσετε το ESET Mobile Security με τον λογαριασμό σας στο ESET HOME, μπορείτε να διαχειριστείτε τη συνδρομή στο ESET HOME πατώντας το εικονίδιο μενού hamburger_menu> ESET HOME > Διαχείριση στο ESET HOME στην ενότητα της συνδρομής σας.

Ενεργοποίηση χωρίς το ESET HOME

1.Μεταβείτε στο κύριο μενού πατώντας το κουμπί μενού hamburger_menu.

2.Πατήστε το στοιχείο συνδρομή στην αρχική οθόνη του ESET Mobile Security και επιλέξτε Εισαγωγή κλειδιού ενεργοποίησης.

3.Πληκτρολογήστε το κλειδί ενεργοποίησης στο πεδίο και πατήστε Ενεργοποίηση.

4.Όταν ολοκληρωθεί η επαλήθευση της συνδρομής, θα εμφανιστεί η ένδειξη Η ενεργοποίηση ήταν επιτυχής.

5.Πατήστε την επιλογή Τέλος για να κλείσετε το παράθυρο.