ESET-onlinehjælp

Søg Dansk
Vælg emnet

Netværkstjekker

I Netværkstjekker kan du scanne dit netværk for enheder, der har forbindelse til din router og tjekke, om der er sårbarheder. Netværkstjekker scanner dit netværk i to trin.

Først scanner Netværkstjekker dit netværk for tilsluttede enheder. Hvis der registreres en ny enhed, får du vist en meddelelse, og enheden markeres med stjernesymbolet. Redistrer enheder på dit netværk manuelt ved at trykke på Scan netværk. Du kan også registrere enheder automatisk. Hvis du vil bruge denne mulighed, skal du trykke på menuikonet three_dots_menu> Indstillinger og tillade indstillingen Registrer enheder automatisk.

I andet trin i scanningen tester Netværkstjekker de tilsluttede enheder for sårbarheder ved at oprette forbindelse til dem og undersøge, om der er sårbarheder, f.eks. åbne porte, svagt brugernavn og svag adgangskode til routeren, problemer med routerfirmwaren osv. Hackere kan udnytte disse sårbarheder til at få kontrol over din router og andre enheder, der har forbindelse til den. Routere og enheder, der kontrolleres af hackere, kan derefter bruges til at indsamle oplysninger om dig eller endog være en del af distribuerede denial-of-service-angreb (DDoS) osv.

 

Netværkstjekker giver dig også en omfattende liste over enheder, der har forbindelse til dit netværk, for at holde dig informeret om, hvem der har forbindelse til dit netværk. På baggrund af disse oplysninger kan du administrere eller afvise adgang, som disse enheder har til dit netværk, fra routerens webbrugerflade. Du kan få adgang til routerens webbrugerflade direkte fra Netværkstjekker ved at vælge din router og trykke på indstillingen Åbn webbrugerflade.

Du kan se de tilsluttede enheder som en liste eller som en illustration:

list-ch-icon Listevisning – Tilsluttede enheder vises i en standardlistevisning med routeren øverst efterfulgt af onlineenhederne og en oversigt over tidligere tilsluttede enheder nederst.

sonar-cm-icon Sonar-visning – Enheder vises som en illustration i en halvcirkel med routeren i midten. På andet lag fra midten vises enheder, der i øjeblikket er online. På tredje lag vises en oversigt over tidligere tilsluttede enheder. Du kan bevæge dig mellem enheder ved at trykke på pileknapperne eller ved at rulle i cirklens retning.

 

Du kan opnå nemmere enhedshåndtering ved at tildele en kategori til enheden (f.eks. Smartphone, TV, Spilkonsol, Computer osv.), omdøbe enhederne fra producentens standardnavne eller IP-adressen til mere forståelige navne (f.eks.: SM-G955F til Sørens telefon, 192.168.1.52 til Janes computer osv.).

Hvis du vil omdøbe enhederne i Netværkstjekker, skal du trykke på ikonet for enheden i Netværkstjekker > trykke på blyantsikonet øverst til højre, vælge enhedskategorien, skrive enhdens navn og derefter trykke på OK.


important

Netværkstjekker fungerer kun på enheder med Android 12 eller ældre.