ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Monitorování zařízení

V části Bezpečnostní audit > Monitorování zařízení lze omezit, které služby, funkce a nastavení zařízení bude aplikace ESET Mobile Security monitorovat.

Hlášení, potažmo monitorování, lze u každé položky vypnout.

1.Ťukněte na komponentu, kterou chcete vypnout.

2.Ťukněte na ikonu menu three_dots_menu.

3.Ťukněte na Vypnout.

Wi-Fi

Vaše data mohou být snadno „odposlouchávána“. Buďte opatrní při přístupu k veřejné Wi-Fi síti nebo při odesílání citlivých firemních nebo osobních informací, které nejsou dostatečně šifrovány. Pokud je zapnutý monitoring Wi-Fi, dochází ke hlášení při pokusu o přístup k potenciálně nezabezpečené Wi-Fi síti.

Paměť

Nedostatek volného místa na úložišti může představovat problém při instalaci nových aplikací a může zpomalovat běh stávajících aplikací. Pokud je zapnutý monitoring Paměti, dochází k hlášení problémů při využití více než 95 % interní paměti zařízení.

Datový roaming

Deaktivováním datového roamingu zabráníte účtování nechtěných poplatků za datové služby. Pokud je monitoring roamingu zapnutý, dojde k hlášení při využití datového roamingu.

Hlasový roaming

Při využití roamingu vám mohou být účtovány vyšší poplatky za služby. Pokud je monitoring roamingu zapnutý, dojde k hlášení při využití datového roamingu.

Režim ladění

Upozorňuje, pokud máte zapnutý režim ladění USB. Režim je určen pouze pro vývojáře aplikací. Jestliže máte režim zapnutý, stává se rizikem pro zařízení, pokud je připojíte k infikovanému počítači. Do zařízení se mohou automaticky nainstalovat nežádoucí aplikace nebo lze ze zařízení získat citlivá data.

Rootnuté zařízení

Rootnuté zařízení poskytuje neomezený přístup k jeho operačnímu systému, aplikacím třetích stran umožňuje snadné získání přístupu k vašim osobním datům. Pokud je monitoring zapnutý, obdržíte hlášení, pokud bylo zařízení rootnuto (byl udělen přístup superuživatele).